مقالات

RSS

اقدام پژوهی صد ها نمونه آماده برای معلم ابتدایی و متوسطه اول و دوم

10 Jan 2020

اقدام پژوهی یک فعالیت علمی- پژوهشی در محیط کاری است که در آن فرد یا افراد با روشی علمی برای تبدیل وضع موجود (وضع نامطلوب) به وضع مطلوب (طی فرایند علمی) فعالیت می کنند.

دانلود نمونه اقدام پژوهی معلم ابتدایی

يک مثال براي اقدام‌پژوهي

معلمي در کلاس خود متوجه مي شود كه اكثر دانش‌آموزان در رسم‌هاي هندسي مسأله دارند و اين مانع دستيابي به اهداف آموزشي درس هندسه است. از اين‌رو اين موضوع براي وي يک مسأله است و در ذهنش اين سوال ايجاد مي‌شود که «چگونه مي‌توانم ترسيم‌هاي هندسي دانش‌آموزان را بهبود بخشم؟»

حال چنان‌چه معلم گرامي اين مسأله را مورد بررسي قرار دهد و زواياي آن را به خوبي توصيف و تشخيص دهد و عوامل مؤثر در ترسيم‌هاي هندسي دانش‌آموزان را شناسايي کند و بدنبال يک راه حل (يا راه حل‌هاي) مناسب باشد و بهترين راه حل را اجرا نمايد و سپس ميزان تاثيرگذاري راه حل اجرا شده را مورد ارزيابي قرار دهد، در صورت اعتبار داشتن راه حل‌هاي به کار رفته، چنان‌چه نتيجه اين اقدام خود را (با رعايت اصول گزارش نويسي) ارائه نمايد تا ديگران نيز بتوانند از آن استفاده کنند، اين نوع از تحقيق «پژوهش در عمل» ناميده مي‌شود.

ارزيابي ميزان تاثيرگذاري راه حل اجرا شده

اين مرحله به گردآوري شواهد 2 مشهور است.

مثالي از شواهد 2

كار عملي

منظور از اعتباريابي در تحقيقات عملي مثل تحقيقات دانشگاهي نيست.

در تحقيقات عملي اعتبار معنا و مفهوم ديگري دارد.

موارد زير تعيين‌كننده ميزان اعتبار و اطمينان به اقدام‌پژوهي انجام شده است:

الف)‌ چه افرادي «اصل اقدام انجام شده» را تاييد مي‌كنند:

معلم پژوهنده مي‌بايست اظهارنظر فرد يا افرادي كه از نزديك شاهد اقدام و اجراي آن بوده‌اند را به صورت مكتوب يا تصويري (عكس و فيلم) اخذ نمايد. هر قدر اطلاعات ارائه شده بيش‌تر باشد، ضريب اطمينان به اقدام و اجراي آن افزايش خواهد يافت.

ب)‌ چه افرادي يا منابعي «راه‌حل» شما را تاييد مي‌كنند:

در اين قسمت هم افراد باتجربه مي‌توانند در مورد راه‌حل اظهارنظر كنند و هم معلم پژوهنده مي‌تواند به استناد منابع معتبر راه‌حل خود را با اشاره به منبع مورد استفاده اعتباريابي كند.

ج)‌ چه افرادي «نحوه‌ اجراي راه‌حل» را تاييد مي‌كنند:

اين مرحله بر خلاف مرحله قبل فقط خود راه‌حل را مورد تاييد يا رد قرار نمي‌دهد بلكه به «نحوه اجراي» آن نيز كار دارد. به عبارت بهتر بايد گفت كه چه بسا راه‌حل‌‌هاي خوبي كه بد اجرا مي‌شوند يعني فقط خود راه‌حل ملاك نيست، بلكه نحوه اجراي آن هم مهم است.

د) چه افرادي «نتايج» به‌دست آمده را تأييد مي‌كنند.

‌همگاني كردن پژوهش بهترين راه اعتبارگذاري آن است. بدين معني كه ساير مردم (به‌ويژه همكاران) را در جريان پژوهش قرار داده و نظرات آنها را از ديد يك فرد خارج از اقدام جويا شويم و برداشت‌هاي خود را (نسبت به مسأله) بسنجيم.

هر چند نتايجي که از طريق پژوهش در عمل بدست مي‌آيد در همه موارد براي حل موضوعات مشابه، يکسان نبوده و قابل تعميم نيست. اما حداقل اين پيام را دارد که چنان چه ساير معلمان با موضوعي که شما گزارش مي‌کنيد، مواجه شدند بتوانند تجربيات و اقدامات شما را مدنظر داشته و حداقل بخش‌هايي از آن را مورد استفاده قرار دهند.

در اين قسمت معلم پژوهنده مي‌بايست نتيجه و پيام اقدام خود را توضيح دهد و مشخص كند كه از اقدام خود چه نتيجه‌اي گرفته است و در صورت امكان نتيجه اقدام خود را با نتايج تحقيقات، مقاله‌ها و اقدامات ساير معلمان مورد مقايسه قرار دهد.

به طورخلاصه در اين مرحله اگر از شما سوال شود كه از اقدام خود چه نتيجه‌اي گرفتيد چه پاسخي خواهيد داشت. پاسخ اين سوال را در اين قسمت توضيح دهيد.

اگر پيشنهاد و توصيه‌اي براي ساير افرادي که ممکن است با موضوع مشابه شما مواجه شوند، داشته باشيد، آن را در اين قسمت ذكر كنيد.

نوشتن گزارش اقدام‌پژوهي

بايد توجه داشت که الگوي گزارش نويسي در اين نوع از پژوهش بسيار ساده است. به طوري که بجز مراحل 9 گانه ذکر شده چند صفحه نيز قبل از مراحل مذکور و چند صفحه نيز بعد از نتيجه گيري به مراحل فوق اضافه مي‌شود که با اين تدابير بتوان گزارش منسجم و قابل قبولي را به علاقمندان به اين نوع از تحقيق ارائه داد.

هر اقدام پژوهی شامل اجزای کاری زیر می باشد

1_ اشاره کلی به موضوع تحقیق
2_ نحوه برخورد با مساله
3_ انگیزه پژوهش
4_ اهداف تحقیق
5_ توصیف وضع موجود
6_ ضرورت تحقیق
7_ شواهد 1
8_ جمع آوری اطلاعات
9_ ارائه راه حل
10_ اعتبار بخشی راه حل
11_ اجرای راه حل
12_ ارزیابی یا نتیجه گیری
13_ شواهد 2
14_ پیشنهادها
۱۵_منابع

موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود

پژوهش حاضر مربوط به این است كه چگونه مي توان با آموزش مهارت ها و روشهاي زندگي سلامت روحی و رواني دانش آموزان را تقويت نمود. جامعه آماري تعداد 15 نفر از دانش آموزان دختر هنرستان حرفه ای حاج قاسم عاشوری است كه در سال تحصيلي 92-91 مشغول به تحصيل بودند. پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين منبع كنترل دروني و بيروني دانش آموزان پرسشنامه منبع كنترل (لونسون) و پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين ميزان سلامت روان پرسشنامه سلامت عمومي كلدبرگ بود كه ابتدا دو پرسشنامه قبل از اجراي كلاس مهارت هاي زندگي در اختيار دانش آموزان قرار گرفت و پس از بررسي نتايج اين پرسشنامه ها به مدت 4 هفته در هر هفته 2 جلسه مجموعاً 8 جلسه در ماه براي دانش آموزان كلاس مهارت هاي زندگي برگزار گرديد و پس از پايان كلاسها مجدداً آزمون سلامت عمومي كلدبرگ از دانش آموزان انجام گرفت. نتايج حاصل از بررسي هاي پس آزمون و پيش آزمون نشان دهنده تاثير مثبت آموزش مهارت هاي زندگي بر تقويت سلامت روان دانش آموزان بود از نتايج پژوهش مي توان در جهت تقويت سلامت روان دانش آموزان در سنين نوجواني و جواني در مدارس استفاده نمود و آن را در جامعه نهادينه نمود.

موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی  را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کن

هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند با آن عمل خود نیاز یا نیازهایی را ارضا کنند. بنابراین، باید هدف ها و نیازهای ایشان را شناخت و جدی گرفت. مثلاً اگر رفتار نامطلوبی از دانش آموزی سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن رفتار بدانیم کاربرد اصول و تدابیری می تواند به ما کمک کند که از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم. از جمله:

از روز اول آغاز کلاس، مدیریت کامل را اعمال کنیم.  باید روز اول به گروه تازه دانش آموزان خود بگوییم که مقررات ما در اداره کلاس کدام اند و از ایشان چه انتظارهایی داریم.

محیط کلاس را از هر لحاظ حتی فضا و تجهیزات، سالم گردانیم. باید مطمئن باشیم که دانش آموزان ما در کلاس راحت اند.و در مدرسه احساس آرامش می کنند.

فعالیت های یادگیری را طوری طراحی کنیم که برای همۀ دانش آموزان، معنادار باشند؛ و با رغبت ها و توانایی های ایشان سازگار باشند. برای این منظور ناگزیریم اصول رشد و تکامل، خصایص رشدی هر سن، محتوای درسی خاص هر کلاس و هر مقطع، و رغبت های ویژه دانش آموزان خود را دقیقاً بدانیم.

برای همۀ دانش آموزان فرصت هایی فراهم آوریم که موفقیت را تجربه کنند.به تجربه دیده ایم که برخی از دانش آموزان به زودی نشان می دهند که پیشرفت درسی دارند در صورتی که برخی دیگر دیرتر خود را آشکار می کنند. با بعضی از دانش آموزان در دروس علمی و برخی در دروس اجتماعی پیشرفت نشان می دهند. در هر صورت، معلم باید تدابیر و راهبردهایی به کار ببرد که همۀ دانش آموزان، به شکلی، موفقیت را تجربه کنند.

 

موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم

     عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلي آن نيز افزايش ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن مي باشد. اما نکته اي که اشاره به آن خالي از لطف نمي باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهي حاضر، تکراري به نظر مي رسد ، اما بايد اذعان نمود که گاهي از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروري ست ، که بسيار حياتي نيز مي باشد ! از آن جمله مي توان به تکرار شب و روز، تکرار نمازهاي پنج گانه در هر روز وغیره اشاره نمود. علاوه بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مباني دين اسلام، به ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ، همواره نيازمند تکرار است. زيرا عامل « تکرار » در فرايند تدريس ، امري اجتناب ناپذير مي باشد. بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دانش‌آموزان پایه اول دبستان ……… به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانش‌آموزان در یادگیری دیگر دروس( قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ) را نیز امکان پذیر می ساخت.

واژگان کلیدی :

دانش آموزان – پایه اول- قرآن – علاقه مندی

موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم

چکیده

همه ی معلمان و همکاران من که پایه دوم را تدریس می کنند،  اذعان می کنند كه در درس ریاضی مبحث ساعت ،محور، اعدادزوج وفرد و.... براي دانش آموزان ونحوه ي آموزش اين كاربراي آنها بحثي بسيارمهم است .همه ي همكاراني كه دراين پايه تدريس داشته اندمعتقدبودندكه اين مباحث تاسالهاي بعدي نيزبدرددانش آموزان مي خورندوبرخي تجربه هاي عملي مفيدي داشتند.نظرات آنها رايادداشت نمودم سپس به مطالعه چندكتاب واستفاده ازمطالب يكي دو سايت آموزشي اينترنتي پرداختم.ازبچه ها نيزنظرسنجي كردم كه تدريس درمحيط كلاس بهتراست يا حياط مدرسه سپس با مديرمدرسه هماهنگي كردم كه كدام زنگ ورزش ندارند .تا تدريس رادرحياط انجام دهم.

توصيه‌هاي پاياني

üاقدام‌پژوهي ما را به بهبود امور از طريق فرآيندي چرخشي و روش علمي فرا مي‌خواند.

üتغيير فوري همه‌ي امور امكان‌پذير نيست.

üاقدام‌پژوهي به ايجاد تغيير در حد يك گام كوچك و در يك زمان خاص توصيه مي‌كند.

üآشنايي و رعايت ملاحظات اخلاقي، لازمه‌ي انجام اقدام‌پژوهي است.

الگوي معمول براي تنظيم گزارش اقدام‌پژوهي

- صفحه روي جلد

- صفحه بسم‌الله الرحمن الرحيم

- صفحه سپاس و تقدير

- صفحه چكيده

- صفحه فهرست مطالب

بايد توجه داشت که الگوي گزارش نويسي در اين نوع از پژوهش بسيار ساده است. به طوري که بجز مراحل 9 گانه ذکر شده چند صفحه نيز قبل از مراحل مذکور و چند صفحه نيز بعد از نتيجه گيري به مراحل فوق اضافه مي‌شود که با اين تدابير بتوان گزارش منسجم و قابل قبولي را به علاقمندان به اين نوع از تحقيق ارائه داد.

طرح جابر

22 Dec 2019

طرح جابر

این طرح برای دانش آموزن این امکان را فراهم میسازد که آنچه را تئوریک آموخته اند به تبعیت از دانشمند بزرگ و الگوی کشورمان جناب جابر ابن حیان در قالب آزمایشات تجربی تست کرده و ماهیت آنچه را که تا به امروز آموخته بودند را بتوانند در تجربه ای شیرین , کودکانه و علمی کشف نمایند.

بهترین نمونه های آماده

بهترین نمونه های طرح جابر آماده را با کلیک روی دکمه زیر دانلود کنید.

برای مشاهده لیست فایل های دانلودی کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

دانلود نمونه های آماده

طرح جابربن حیان

دقیقا به خاطر همین ماهیت شیرین تجربه کردن است که دانش آموزان مقاطع ابتدایی با تمام وجودشان در جلاسات طرح جابر حاضر میشوند و با چنان علاقه ای در سر کلاس درس مینشینند که گویی در یک شهر بازی در حال بازی و تفریح هستند .

سیستم های آموزشی مدرن و پیشرو در دنیا مانند کشور فنلاند قطعا از طرح های اینچنینی و شاید طرح های خیلی بهتری هم استفاده میکنند .

ما به نوبه خود از دست اندرکاران وزارت خانه آموزش و پرورش مازندران و کشور بابت عملیاتی کردن این طرح تقدیر و تشکر میکنیم و از طرفی خواهان بسط و گسترش طرح های مشابه و صد البته ایجاد بستر های لازم برای به حداکثر رسیدن قابلیتهای بالقوه طرح جابر ابن حیان هستیم.

انواع پروژه های علمی طرح جابربن حیان در پنج زمینه اجرا می شود که جزئیات ، روش و نمونه بهترین تزیین این طرح های آموزش و پرورش در مدارس را در ادامه این مطلب و بقیه آن ها در دسته بندی طرح جابربن حیان می توانید ببینید.

 

طرح جابربن حیان چیست؟

قطعا و به گواهی و شهادت دست اندرکاران تعلیم و تربیت کشور و معلمانی که در بتن اجرای هزاران هزار طرح آموزشی در تاریخ پرفراز و نشیب آموزش و پرورش کشور قرار داشته اند میتوان طرح جابر که برگرفته از نام دانشمند فقید ایرانیجابر ابن حیان میباشد را یکی از الگو های موفق و کارامد سیستم تدریس در کشور نامید.

آری طرح جابر ابن حیان طرح بسیار موفقی است که مورد استقبال معلمان و فرهنگیان عزیز قرار گرفته است چرا که فرایند تدریس و تفهیم مطالب را در کلاس های درس برای دانش آموزان بسیار راحت تر و قابل فهم تر میکند و معلم با صرف زمان و انرژی به مراتب کمتر میتواند آنچه را که میخواهد آموزش دهد با بهره وری و ضریب یادگیری به مراتب بالاتری نسبت به گذشته, پس جا دارد آموزش و پرورش کشور در بسط و توسعه طرح های آموزشی موفقی مانند طرح جابر و طرح کرامت کوشا بوده و زمینه های تحقق اهداف بالقوه این طرح را هرچه بیشتر فراهم نماید.

طرح جابربن حیان در چه زمینه هایی میباشد؟

زمینه های پیاده سازی طرح جابربن حیان در مقاطع تحصیلی مختلف تفاوت های دارد و نمیتوان برای همه مقاطع یک توضیح کلی ارائه داد.

طرح جابر این حیان

 • گردآوری مطالب به همراه طبقه بندی و دسته بندی در اجرای طرح جابر پایه اول و طرح جابر پایه دوم بسیار کاربرد دارد.
 • استفاده از تابلوی نمایش برای اجرای طرح جابر مقطع ابتدایی ضروری میباشد.
 • استفاده از انواع ماکت ها و مدل ها که عمدتا در پیاده سازی طرح جابر پایه دوم ابتدایی و طرح جابر پایه سوم ابتدایی استفاده میشود.
 • استف5اده از پژوهش و تحقیق که اغلب اشتیاق به آن را مجریان طرح جابربن حیان پایه چهارم ابتدایی را دارد.
 • انجام آزمایشات با قابلیت اجرا در طرح که اغلب مورد علاقه مجریان در طرح جابر پایه پنجم ابتدایی و طرح جابر پایه ششم ابتدایی می باشد.

 

طرح جابربن حیان در مقطع ابتدایی

شاید بتوان با جرات این مساله را بیان داشت که طرح جابربن حیان در مقطع ابتدایی کارآمدترین نوع طرح های آموزشیمیباشد که در تاریخ کشور عزیزمان ایران در مدارس و ساختار آموزش و پرورش پیاده سازی شده است . البته بیان این مساله صرفا نکته نظری بود از نویسندگان و مولفان فایل های آموزشی مرکز تهیه و توزیع طرح های آموزش و پرورش اما اگر بخواهیم درباره طرح جابر کلاس اول ابتدایی توضیحاتی ارائه دهیم باید نسبت به فلسفه ایجاد این ساختار در فرایند آموزشی کشور با دید مثبت نگاه کرد چرا که با این طرح جابربن حیان در مقطع ابتدایی و البته طرح های مشابه دیگر مانند طرح کرامت , طرح تعالی و.. فرایند تدریس و آموزش و پرورش بهبود بسیاری در شاخص های خود داشته است.

طرح جابر اول ابتدایی

پایه اول ابتدایی هم در میان کلیه پایه های اول تا ششم ابتدایی استقبال از طرح های جابر ابن حیان قابل توجه تر بوده است و گویا دانش آموزان مقطع اول ابتدایی که صد البته با دانش آموزان نسل های پیشین تفاوت های بسیار مشخصی دارند و میتوان آنها را کلاس اولی های تکنولوژیک و تب لت به دست نامید ارتباط بسیار راحتری با طرح های آموزشی اینچنینی برقرار میکنند و طرح جابر اول ابتدایی را میتوان نمونه ای بسیار بسیار موفق از هزاران طرحی دانست که در طی سالهای گذشته در آموزش و پرورش استان ها بکار گرفته شده اند و گاها موفق یا گاها ناموفق بوده اند .

طرح جابر اول دبستان پدید آمدن کوه به همراه دفتر کارنما

کامل ترین طرح جابر اول دبستان پدید آمدن کوه به همراه دفتر کارنما .بافرمت ورد وقابل ویرایش این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به همکاران فرهنگی میباشد و کامل ترین طرح جابر اول دبستان می باشد

این پروژه طرح جابر ابن حیان مقطع اول ابتدایی به صورت کامل و آماده پرینت توسط دانش آموزان و معلمین و آموزگاران گرامی می باشد. و لازم به ذکر است که تمامی فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word) می باشند.

دانلود نمونه های آماده

قسمتی ازین مجموعه

پایه تحصیلی: اول ابتدایی                                                                                     طرح جابر

دانلود هزاران نمونه طرح جابربن حیان مقطع اول ابتدایی

طرح جابر اول ابتدایی به موضوع رشد قورباغه

این نمونه فایل را قطعا میتوان بهترین نمونه در اینترنت دانست . شاید اگر هزاران مورد را از اینترنت دانلود کنید در میان همه آنها این بهترین نمونه طرح جابر اول ابتدایی باشد . که به موضوع فرایند رشد قورباغه میپردازد به همراه دفتر کارنما - توجه داشته باشید که این فایل با بافرمت ورد و قابلیت ویرایش متن و تصاویر خدمت شما تقدیم میشود و با هدف کمک به  همکاران فرهنگی تهیه و تدوین شده است. برای مشاهده اطلاعات کامل و محتویات این فایل و دانلود این نمونه به این صفحه مراجعه نمایید.

نحوه سفر دانه ها به همراه کار نما یک نمونه از طرح جابر اول ابتدایی

نمونه طرح جابر

یک نمونه دیگه از هزاران نمونه طرح جابر که برای دانلود شما عزیزان در صفحه مربوطه ( اول ابتدایی ) قرار داده ایم تا توضیحات مقدماتی و آشنایی نسبی با آن کسب کنید در زمینه نحوه سفر دانه ها میباشد که به همراه دفتر کارنما در فرمت فایل ورد خدمتتان تقدیم میگردد . حاوی پوستر ها مختلف و مرتبط با طرح که شما همکار گرامی را در مسیر تدیس این موضوع انشاالله یاری خواهد رساند.

سایر فایل های مقطع اول ابتدایی

طرح جابربن حیان دوم ابتدایی

مجموعه طرح های آموزش و پرورش که به همت تعدادی از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشته در استانهای گیلان و مازندران اقدام به تدوین و گردآوری طرح های آموزشی در موضوعات مختلف میکند در زمینه طرح جابر دوم ابتدایی تا به امروز 2 فایل طرح جابر این حیان مقطع دوم ابتدایی را با موضوعات متنوع و پرکاربرد و محبوب بین همکاران با کیفیتی عالی و بدون مشابه در اینترنت ( به لحاظ کیفیت نگارش و تصاویر و پوستر های آموزشی بکار رفته در طرح جابربن حیان دوم ابتدایی )آماده کرده تا انشالله بتوانیم موجبات رضایت خاطر همکاران فرهنگی گرامی را فراهم آورده و گاهی هرچند کوچک در آینده ای بهتر برای ایران اسلامی برداریم.

بهترین طرح جابر در مدارس مقطع دوم ابتدایی

همکار گرامی توجه داشته باشید از هر گروه فایل چند نمونه را در این صفحه قرار داده ایم و برای مشاهده کامل فایل های موجود در زمینه طرح جابر ابتدایی مقطع دوم ابتدایی به این صفحه مراجعه نمایید .

برای مشاهده لیست فایل های دانلودی کلیک کنید

برای مشاهده لیست فایل ها و دانلود آنها روی این دکمه کلیک کنید

طرح جابر کلاس دوم ابتدایی با موضوع صوت چگونه تولید می شود ؟ همراه با دفتر کارنما و با فرمت فایل ورد و امکان ویرایش متن و تصاویر بکار رفته تقدیم میشود که تمامی همکاران و معلمان زحمت ایران عزیز و اسلامی, در این مجموعه که به عنوان نمونه در این صفحه قرار گرفته است شامل موارد زیر میباشد.

چندین پوستر طرح جابر ابن حیان در باره صوت چگونه تولید می شود

بهترین نمونه طرح جابر

تابلوی نمایش طرح جابربن حیان  و عکس در مورد صوت چگونه تولید می شود

وطالب علمی آموزشی در باره اینکه صوت چگونه ایجاد میشود , دقت داشته باشید که کلیه مستندات عنوان شده بر طبق آخرین بخش نامه های طرح جابر می باشد

 طرح جابربن حیان در مدارس مقطع دوم ابتدایی با موضوع لنگر های دریایی

طرح جابر آماده دوم ابتدایی همراه با دفتر کارنما با موضوع طرح های مختلف لنگرهای دریایی  بافرمت ورد این فایل کامل و آماده است و جهت ارائه به معلمان گرامی میباشد.و به صورت کامل و آماده پرینت توسط دانش آموزان و معلمین و آموزگاران گرامی می باشد. که تماما قابلیت ویرایش را دارد.

سایر نمونه فایل های مقطع دوم

طرح جابربن حیان در مقطع ابتدایی

برای دیدن موضوعات بیشتر و لیست بیش از 20 طرح جابر دوم ابتدایی در موضوعات مختلف و پرطرفدار به صفحه مقطع دوم ابتدایی رجوع کنید.

 

 بهترین طرح جابر ابن حیان مقطع سوم ابتدایی

طرح هایی با موضوعات متنوع خاکی , آبی , میوه ها , منظومه شمسی , آهنربا , مواد و... برای پایه ابتدایی سوم  آماده سازی شده اند و همکاران گرامی و دانش آموزان از سراسر کشور با صرف کمترین زمان ممکن در حد یک دقیقه میتوانند این فایل ها را دریافت کرده و برای پیشبرد اهداف خودشان از آنها استفاده کنند . همچنین با توجه به دسته بندی های زیر میتوانید سایر فایل ها را هم ملاحظه کنید.

طرح جابر کلاس پنجم

حدود 80 موضوع را دستمایه تدوین بهترین نمونه طرح جابر کلاس ششم کرده ایم تا دانش آموزان و معلمان عزیز بتوانند از همه نقاط ایران این نمونه فایل های طرح جابر کلاس ششم را دانلود کنند .

شما عیزان در کمتر از یک دقیقه بعد از انتخاب فایل مورد نظرتان خواهید توانست آن را دانلود کرده و مورد استفاده قرار دهید.

طرح جابر : بهترین نمونه های طرح جابربن حیان کلاس اول,دوم,سوم,چهارم,پنجم و ششم ابتدایی

دانلود نمونه های آماده

تقویم اجرایی 98-99 : برنامه سالانه مدارس ابتدایی 98-99 طرح تدبیر

2 Aug 2019

دانلود جدیدترین تقویم اجرایی 98-99 طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 98
برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر در سال تحصیلی 99-98 در80 صفحه بافرمت ورد (قایل ویرایش )
متناسب با ساحت های 99-98

تقویم اجرایی 98-99
دانلود محصول


لینک دانلود: https://b2n.ir/barnametadbir98

برنامه ي عملياتي طرح تدبیر (ویژه مدارس ابتدایی دخترانه) 6 ساحت


لینک دانلود: https://b2n.ir/barnametadbir98
برنامه سالانه و تقویم اجرایی مدارس ابتدایی براساس طرح تدبیر مدارس پسرانه سال تحصیلی 99-98
لینک دانلود: https://b2n.ir/barnametadbir98
جدید ترین برنامه تدوین شده از طرح تدبیر برای مدارس ابتدایی مختلط و روستایی
لینک دانلود: http://rasatous.ir
دانلود فایل طرح تدبیر مدارس ابتدایی شاهد و قرانی سال 98-99
لینک دانلود: http://rasatous.ir

تقویم اجرایی 98-99

دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر تحصیلی 1399-98 بصورت word و قابل تغییر ویژه مدارس ابتدایی

نحوه ی نگارش طرح تدبیر ابتدایی 1398-99 طبق آخرین بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مطابق سند تحول

شرح کامل فایل برنامه سالانه براساس ساحت ها ی سند تحول بنیادین

کاملترین برنامه تدبیر 98 مدیر ابتدایی و معاونان ابتدایی در فضای مجازی

تدوین شده براساس اخرین بخشنامه ویرایش جدید توسط مجری برتر برنامه تدبیر

تقویم اجرایی 98-99

فرمت فایل word و قابل ویرایش(متناسب جهت پیوست در سایت همگام)

فرم های تکمیل شده برنامه سالانه(فرم 2) براساس ساحت ها ی سند تحول(دو مورد)

فرم های تکمیل شده خود ارزیابی(فرم 6) براساس ساحت ها ی سند تحول

فرم های تکمیل شده تقویم اجرایی(فرم 3) براساس ساحت ها ی سند تحول

فرم های خام جدول شماره 4 براساس ساحت ها سه مرحله تقویم اجرایی 98-99

فرم های خام جدول شماره 5 براساس ساحت ها

نمونه ابلاغ کامل شده برنامه تدبیر جهت صدور برای معلمین و کارکنان

تعداد صفحات)کلیه فال 200 صفحه word(هر فایل مجزا)

لینک دانلود: http://rasatous.ir

برنامه سالانه مدارس ابتدایی 98-99

بسیار خرسندیم که در خرداد ماه با پشت سر گذاشتن خود ارزیابی پایانی برنامه تدبیر سال تحصیلی 98 بسوی تدوین برنامه سالانه و تقویم اجرایی تدبیر سال 98-99 گام برداشتیم که همینک با تکیه برتخصص چند ساله مدیریتی بنده حقیر و همکاران مجری برنامه تدبیر توانستیم برای سال جدید نیز یک برنامه سالانه و تقویم اجرایی متناسب با محتوای ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین و بخشنامه برنامه تدبیر که از سوی دفتر پیش دبستانی ارسال شده است تدوین و تکمیل نماییم لازم به ذکر است این برنامه دارای تمامی نمونه فرم های لازم برای کار مدیران مجری تدبیر معاونان مجری تدبیر و آموزگاران تراز اول در اجرای برنامه های آموزشی طرح تدبیر سال 98-99 می باشد تقویم اجرایی 98-99.

جدول های شماره 2 برنامه تدبیر:اصلی ترین قسمت برنامه تدبیر جداول شماره دو یا برنامه سالانه تدبیر نام گذاری شده است

جدول های شماره 3 برنامه تدبیر:مهمترین بخش برنامه تدبیر جهت اجرایی کردن برنامه سالانه است که این قسمت تقویم اجرایی نام دارد تقویم اجرایی 98-99

جدول شماره 4 برنامه تدبیر:این قسمت با عنوان فرم بهبود فرایند ها در طول سال تحصیلی و هر 45 روز یکبار تکمیل می شود

جدول شماره 5 برنامه تدبیر:این قسمت با عنوان فرم های بازدید و ارزیابی های درونی و بیرونی باز دید کنند گان تدبیر نام نهاده است

جدول شماره 6 برنامه تدبیر:این فرم ها با نام خود ارزیابی اولیه و پایانی برنامه تدبیر نام گذاری شده است که ابتدا و انتهای سال تکمیل می شوند

لینک دانلود: http://rasatous.ir

طرح یا برنامه سالانه تدبیر مدیر ابتدایی چیست ؟

برنامه ملی طرح تدبیر یا برنامه سالانه سال 98-99 تدبیر مدارس ابتدایی عنوان طرحی است مدیر مدرسه با همکاری کلیه پرسنل خود مدرسه مورد نظر را از نقطه مشخص به سمت پیشرفت اهداف مشخص شده در کلیه زمینه ها یک یا چند گام پیش می برد به همین دلیل در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس ابتدایی ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع ابتدایی ، نگارش و تنظیم برنامه عمل و تقویم اجرایی بر اساس سلایق شخصی و محدودیت های زیاد انجام می گرفت. به همین دلیل نوع نگارش و چشم اندازهای همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ ای طرح به مدارس توانست ، برنامه ریزی مدیران مدارس را با هم یکپارچه نموده و طرحی را برای کلیه مدارس ابتدایی سراسر کشور با یک قالب خاص فراهم نماید.

برنامه سالانه تدبیر مدارس ابتدایی براساس ساحت های سند تحول بنیادین سال تحصیلی 98 بصورت ورد

طرح تدبیر ابتدایی مدارس ابتدایی کمک بسیار زیادی به رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مدیران این مقطع نمود. در واقع مدیران مدارس ابتدایی به دلیل پیش بینی کلیه فعالیت ها و چشم انداز های موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محور ها در فرم خام طرح تدبیر ابتدایی خود را ملزم به رعایت تک تک بند ها می نمایند. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تمام و کمال طرح تدبیر ابتدایی در مدارس ابتدایی علاوه بر کب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی دانش آموزان تقویم اجرایی 98-99 نیز از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری برخوردار خواهند بود.

برنامه تدبیر ابتدایی در آموزش و پرورش با رویکرد مدرسه محوریبراساس سند تحول بنیادین

طرح تدبیر ابتدایی در آموزش و پرورش از مهمترین طرح هایی است که در سال های اخیر به مدیران ابلاغ گردیده است. در مدارس ابتدایی علاوه بر مدیران معاونین و سایر پست های سازمانی نیز ملزم به برنامه ریزی و تدوین برنامه عمل بر اساس طرح تدبیر ابتدایی هستند. از جمله پست های سازمانی که برنامه سالانه خود را بر اساس طرح تدبیر ابتدایی تنظیم می نمایند، معاون آموزشی، معاون پرورشی، معاون اجرایی ، معاون عمومی و آموزگاران هستند که باید طی جلسات مختلف نسبت به توجیح این برنامه حتی در بین دانش آموزان و والدین اقدام نمایند

زمان و نحوه ی آپلود فایل برنامه سالانه تدبیر ابتدایی در سامانه همگام مدرسه درسال تحصیلی 98-99

ثبت طرح تدبیر ابتدایی ابتدایی در سامانه همگام یکی از دستورالعمل های الزام اور به مدیران مدارس بود. مدیران مدارس ابتدایی اعم از عدی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و… می بایست طرح تدبیر ابتدایی خود را در سامانه ثبت نموده و از مزایای ثبت در سامانه همگام استفاده نمایند. هدف از انجام این کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر مدیران و تسریع در نگارش و تدوین طرح تدبیر ابتدایی توسط آنها می باشد که به طبع آن ارزیابان منطقه ای تدبیر و کارشناسان منطقه ای و استانی و زارتی به ترتیب با رصد مرتب و هماهنگ نسبت به ثبت بازخورد های لازم جهت اجرای هرچه بهتر برنامه به مدیران مدارس اقدام نمایند تقویم اجرایی 98-99.

رو نمایی از طرح تدبیر تدوین شده سال تحصیلی جدید در وبسایت درسی فایل

به گزارش ناهید عبدالهی مدیرمحتوای سایت درسی فایل این برنامه در سال تحصیلی اخیر نیز بخشنامه طرح تدبیر ابتدایی نسبت به سال های گذشته در چندین مورد و محور جزئی و کلی تغییرات زیادی داشته است .بنا بر این شایسته است مدیران و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و تدوین طرح تدبیر براساس ساحت های سند تحول خود اقدام نموده و آن را در سامانه همگام ثبت نمایند. بدیهی است اقدامات سریعتر و با کیفیت تر مدیران مدارس می تواند روند رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شان در راستای سند تحول بنیادین باشد لازم به ذکر است این برنامه توسط مدیر و مجری طرح با سابقه ی 15 سال تدوین و تکمیل شده است و هرگونه راهنمایی از صفر تا 100 را برای همکاران بصورت رایگان انجام می دهد.

دانلود کاملترین نمونه های طرح تدبیر ابتدایی در وبسایت drsifile.com

در رابطه با آنچه بیان گردید سایت برنامه دانلود نمونه های کاملی از طرح تدبیر ابتدایی مدارس ابتدایی را تنظیم و تدوین نموده است و جهت استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نموده است. مدیران و معاونین محترم می توانند جهت استفاده و بهره مندی از این طرح ها به سایت برنامه دانلود مراجعه نمایند تقویم اجرایی 98-99

لینک دانلود: http://rasatous.ir
توضیحاتی راجع به برنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیر سال98-99:
*جدول تکمیل شده فرم 6 جدید ویرایش 1398

ساحت ها و امتیازات
ساحت تعليم و تربيت اعتقادي ،عبادي و اخلاقي حداکثرامتياز49
ساحت اجتماعي سياسي حداكثر49 امتياز
ساحت علمي فناورانه حداكثر42 امتياز
ساحت تربیت زیستی بدنی حداكثر42 امتياز
ساحت زيبا شناختي وهنري حداكثر 28 امتياز
ساحت اقتصادي و حرفه اي حداكثر35 امتياز
فرا ساحتي
حداكثر56 امتياز
امتیاز کل فرم  تقویم اجرایی 98-99301
*جدول عملیاتی شماره 2 فرم برنامه سالانه ویرایش 1398
لینک دانلود: http://yon.ir/j75LZ
جدول تکمیل شده ساحت تعليم و تربيت اعتقادي ،عبادي و اخلاقي
جدول تکمیل شده ساحت اجتماعي سياسي
جدول تکمیل شده ساحت علمي فناورانه
جدول تکمیل شده ساحت تربیت زیستی بدنی
جدول تکمیل شده ساحت زيبا شناختي وهنري
جدول تکمیل شده ساحت اقتصادي و حرفه اي
جدول تکمیل شده فرا ساحتي
*تقویم اجرایی (فرم3)

جدول تقویم اجرایی 98-99 خاص برنامه سالانه تدبیر

براساس فعالیت های روز ماه سال

این تقویم خاص و برای این برنامه تدوین شده است تقویم اجرایی 98-99

*جدول شماره 4 : خام نمونه فرم پیشنهادی خود ارزیابی مسئولین

مرحله ی اول مرحله ی دوم مرحله ی سوم مرحله ی چهارم مرحله ی پنجم مرحله ی ششم

ساحت-فرایند-فعالیت-میزان پیشرفت در انجام اقدام مورد نظر

بسیار خوب-خوب-متوسط-ضعیف-انجام نشده
*جدول شماره 5 بازدید های بیرونی

موانع و مشکلات اجرا راهکارهای پیشنهادی

اقدامات انجام شده در مدرس

نقات قوت و ضعف
*پوشه بندی مستند سازی سال جدید

توضیحات ابتدای برنامه نیز عمومی می باشد شامل

مقدمه برنامه توضیحات و چیستی برنامه
تکمیل مشخصات فیزیکی مدرسه
تکمیل مشخصات همکاران و پرسنل
جدول نمودار های قبولی دانش آموزان
جدول نقاط ضعف

لینک دانلود: http://rasatous.ir

برچسب‌ها: 

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال ۹۷
دانلود جدیدترین طرح تدبیر تقویم اجرایی 98-99
دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی
جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی
جدیدترین طرح تدبیر
تقویم اجرایی 98-99
طرح تدبیر
طرح تدبیر مدارس ابتدایی
برنامه تدبیر
فایل های مدرسه
تقویم اجرایی 98-99
طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 98-99
جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 98

سئو

27 Apr 2018

سیو

سئو

1 Mar 2018

سسسس

ee

13 Feb 2018

ddfr

دستگاه بارکد خوان فروشگاهی

16 Jul 2017

بارکد خوان فروشگاهی

بارکدخوان وسیله ای الکترونیکی است از طریق تابش پرتوها اطلاعات را نمایش می دهد. به طور ساده میتوان گفت بارکدخوان ها مجموعه ای از خطوط سیاه رنگی هستند که بر روی زمینه سفید چاپ شدند برای شناسایی کالا، همه کالا ها در زمان تولید یک کدی را روی آن کالا می چسبانند که در هنگام خرید آن کالا با بارکدخوان کد آن تشخیص داده شده و قیمت آن مشخص می شود.

انواع دستگاه بارکد خوان 

بارکدخوان ها دارای انواع مختلفی هستند . بارکدخوان های خطی – لیزری و … نیز در بازار موجود است که هر صنف یا ارگان که نیاز به بارکدخوان دارد براساس نیازش آن را تهیه می کند. افرادی که در فروشگاه ها کار می کنند اگر بارکدخوان نداشته باشند نمی توانند به سرعت کار را انجام دهند علاوه بر این باید کد تمامی کالا را هم بدانند که این کار غیرممکن است اما با بودن بارکدخوان به راحتی کد اجناس کوچک و بزرگ را تشخیص داده و مبلغ آن کالا را در سیستم مشخص می کند. امروزه استفاده از بارکدخوان ضرورت محسوب می شود. می توان گفت بارکد خوان برای شناسایی هر کالایی بوده که توسط دستگاه بارکدخوان قابل خواندن است .

مزایای استفاده از بارکد خوان فروشگاهی

بارکدخوان ها دارای سرعت بالایی هستند به دلیل بالا بودن سرعت در بارکدخوان ها کاربرد زیادی دارند همچنین بارکدخوان ها اطلاعات را ذخیره می کنند و بعدها می توان گزارشی را از اطلاعات ذخیره شده توسط بارکدخوان ها گرفت .

برای اطلاع از انواع بارکدخوان های موجود و نحوه سفارش و اطلاع از قیمت با شماره تماس 021------- تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان فروش ما شما را راهنمایی کنند.

موتور برق

پمپ آب

کارواش خانگی | قیمت کارواش خانگی و صنعتی هوندا

10 Jul 2017

کارواش خانگی

با توجه به اینکه در مواقع شستشوی اتومبیل و یا محوطه،بدون استفاده از کارواش خانگی، آب زیادی هدر رفته , وقت و انرژی زیادی صرف می شود; فشار آب در پمپ کارواش خانگی کمک می کند تا شستشوی سریع و راحتی داشته باشید و از مصرف زیاد آب و انرژی جلوگیری کنید. همچنین، با استفاده از کارواش خانگی، شستشوی تمیز و راحت در زمان خیلی کمتر خواهید داشت.ما به شما استفاده ازکارواش Karcher - مدل K6.91 راپیشنهاد می کنیم.
اما کارواش خانگی فوق العاده با دارا بودن ولتاژ 230V~50Hzو قدرت 2500Wوقراردادن آب تحت فشارمی توان برای مصارفی همچو شستشوی اتومبیل و کلیه تاسیسات ساختمانی
شستشوی نمای شیشه ای ، سنگی ، سیمانی ، آجری و غیره با کیفیت و سرعت بالا
شستشوی کلیه ماشین آلات صنعتی و ساختمانی

خرید کارواش خانگی

دلایل بسیاری را میتوان در توجیه خرید کارواش خانگی و هزینه برای آن بر شمرد و در این خصوص توجه به گستره موارد کاربرد این محصول میتواند گویای مسائل بسیاری باشد.


شستشوی ایرانیت ، پشت بام ، کف پارکینگ ، پیاده رو و کلیه سطوحی که دچار جرم گرفتگی می باشند.
جرم گیریاستخرها بدون آسیب رساندن به بند کشی
چربی برداری و شستشوی سطل زباله و محیط
از آن استفاده کرد.
کارواش خانگی Karcher - مدل K6.91 با فشار آب خروجی 150 بارومصرف آب 7.5 لیتر دردقیقه یکی از بهترین کارواش های خانگی می باشد.
این کارواش ساخت کشورآلمان بوده ودارای تمام استانداردهای موجودمی باشد.
شما می توانید این محصول پرکیفیت ودرحدنو(فقط برای تست 1یا2بارروشن شده) وبسیارتمیزرابامبلغ ناچیزی تهیه کنیدبرای این کارکافیست با روشهای ارتباطی زیر با ما مکاتبه نمایید.
نکات مهم :
از خرید و استفاده کارواش های ارزان و بی کیفیت جدا خودداری کنید.
کارواش های بی کیفت به دنبال خود خطرات ناشی از انفجار مخزن تحت فشار را دارد.
اما با خرید این دستگاه ،با خیال آسوده نسبت به شستشو لوازم خود یا جرم گیری آنها اقدام فرمایید

فروش انواع کارواش خانگی - خودرو - صنعتی

با دقت بر این موضوع که در زمان شستشوی خودرو و یا محوطه ،بدون برخورداری از کارواش خانگی  (CAR WASH)، آب بسیاری  اصراف می شود , و همینطور وقت و انرژی بسیاری را مصرف می کند ; فشار آب در پمپ کارواش کمک می نماید تا بتوانید  شستشوی بسیار سریع  و همینطور راحتی برخوردار شوید  و از استفاده بسیار آب و انرژی جلوگیری نماید . همینطور ، با استفاده از کارواش خانگی ، شستشوی تمیز و آسانتر در مدت زمان بسیار کمتر خواهید داشت.

پخش انواع کارواش خانگی
انواع دستگاه کارواش خانگی بامصارف تجاری وصنعتی
مناسب جهت نماشویی-شستشوی اتومبیل-حیاط-آبیاری باغچه
70%صرفه جویی درمصرف آب
یکسال گارانتی بدون قیدوشرط

موارد استفاده کارواش 

 • موقع شستشوی اتومبیل و تمامی تاسیسات استفاده شده در  ساختمانی
 • شستشوی نمای شیشه ای ، سنگی ، سیمانی ، آجری و غیره  با کیفیت بالا  و سرعت بسیار
 • شستشوی تمامی ماشین آلات -   صنعتی    و    ساختمانی
 • شستشوی    ایرانیت  - پشت بام    -    کف پارکینگ   -   پیاده رو و کلیه مواردی که دچارجرم گرفتگی شده اند .
 • جرم گیری   استخرها  بدون آسیب   رساندن   به بند   کشی
 • چربی برداری   و   شستشوی   سطل   زباله و   محیط

قیمت کارواش خانگی HYUNDAI

 • الکتروپمپ های با پسوند TTS دارای سیستم قطع کن اتوماتیک (Total Automatic System) کلید قطع و وصل و 5 متر کابل میباشد .
 • کلیه الکتروپمپ ها دارای رگلاتور تنظیم فشار میباشند .

   گروه صنعتی با بیش از چندین سال سابقه فعالیت ، پیشرو در تولید و عرضه تجهیزات و وسایل کارواش صنعتی و خانگی و تجهیزات نظافتی صنعتی با قیمت استثنایی
  - پمپ کارواش در انواع 110 (تکفاز صنعتی) 150 بار (سه فاز) ؛ 200 بار (سه فاز) فشار می باشد که مناسب جهت استفاده صنعتی و با قابلیت دائم کار می باشد
  این دستگاه دارای پمپ ایتالیایی (Comet - اینتر پمپ - Pumpak) که با الکتروموتور سه فاز (به طور معمول ساخت موتوژن و الکتروژن) کوپله (متصل) شده است و بر روی شاسی فلزی .
  دارای 10 متر شلنگ و نازل ، فشار شکن و تنظیم فشار می باشد.

    کف ساز کارواش خانگی :

  کف ساز کارواش دارای مخزن 90 الی 180 لیتری جهت تولید کف (فوم) جهت شستشو می باشد.
  دارای ورق 3 میلیمتر ، رنگ کوره ای ، شلنگ و شیر می باشد .
  این دستگاه می بایست به کمپرسور متصل گردد.

  جاروبرقی کارواشی :

  جاروبرقی صنعتی مناسب جهت استفاده در کارواش در مدل های دو موتور و سه موتور می باشد . در انواع دستی و اتوماتیک (تعویض خودکار موتور جاروبرقی جهت جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازه موتور ها)
  این دستگاه دارای قابلیت مکش آب و خاک می باشد .
  دارای مخزن بزرگتر جهت جمع آوری بیشتر خاک و ضایعات 

  کارواش ایزی جت

  دریافت به صورت حضوری در دفتر نیک تگ یا توسط پیک تنها با پرداخت 5000-6000 تومان (در محل) یا
  • ارسال به تمامی شهرستانها با پست سفارشی با هزینه از 7000 تومان
  برای دریافت اطلاعات بیشتر ومشاهده کالاها با دفتر تماس حاصل فرمایید

  نمونه درجه یک
  کیفیت بالا
  خروجی آب با ۸ حالت مختلف
  بیش از ۵۰٪ صرفه جویی در مصرف آب
  اتصال راحت و آسان به شلنگ
  دارای قابلیت تنظیم میزان فشار و سرعت آب
  شست و شو دو حالته : با آب خالی و یا با مواد شوینده
  امکان قطع کردن جریان آب از ایزی جت
  دارای مخزن ویژه مواد شوینده ( برای شستن ماشین ، ظروف ، .....)
  قابل استفاده برای شست و شو حیاط ، ظروف بزرگ ، در منزل ، جداره های دیوار (با تنظیم حالت پر فشار)

لینکهای مفید

29 May 2016

نقاشی ساختمان

نقاشی منزل

قیمت نقاشی ساختمان

نقاشی ساختمان در تهران

نقاش ساختمان

درب اتوماتیک

قیمت درب اتوماتیک

درب اتوماتیک شیشه ای

درب اتوماتیک پارکینگ

کرکره برقی

قیمت کرکره برقی

تیغه کرکره برقی

موتور کرکره برقی

بلیط هواپیما

خرید بلیط هواپیما

بلیط چارتری هواپیما

بلیط هواپیما خارجی ارزان

بلیط هواپیما داخلی

آسانسور

بالابر

دیزل ژنراتور

قیمت دیزل ژنراتور

رزرو هتل

رزرو هتل در تهران

هتل آپارتمان در تهران

تخلیه چاه

لوله باز کنی

لوله باز کنی در شمال تهران

لوله باز کنی در غرب تهران

لوله باز کنی در نارمک

لوله باز کنی در شهرک غرب

لوله باز کنی در شرق تهران

تخلیه چاه و لوله باز کنی

تخلیه چاه غرب تهران

تخلیه چاه تهران

نقاشی ساختمان

نقاش ساختمان

کانکس

قیمت کانکس

کانکس نگهبانی

کانکس اداری

کانکس مسکونی

کانکس 12 متری

کانکس فروشگاهی

کانکس توالت

باربری

باربری بین شهری

باربری شرق تهران

باربری غرب تهران

قیمت باربری

دوربین مداربسته

نصب دوربین مداربسته

دوربین مداربسته سامسونگ

پک دوربین مداربسته

قیمت دوربین مداربسته

خدمات مجالس

تشریفات عروسی

بهترین تشریفات عروسی در تهران

خدمات مجالس عروسی

تشریفات نامزدی

خدمات مجالس در غرب تهران

خدمات مجالس در شرق تهران

خدمات مجالس در شمال تهران

تشریفات عروسی ارزان

آموزش زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان انگلیسی

آیلتس

دوره آیلتس

آموزش آیلتس

کلاس زبان آیلتس

آموزش زبان روسی

آموزش زبان ترکی استانبولی

آموزش زبان سوئدی

آموزش زبان اسپانیایی

آموزش زبان ایتالیایی

آموزش زبان فرانسه

دوره آیلتس

دوره فشرده آیلتس

 

کابل برق | قیمت کابل برق , آلمینیومی و مسی , افشان , سه فاز , خشک , فشار قوی

29 May 2016

تعریف کابل برق

کابل برق یک یا چند هادی الکتریکی است که معمولان از آن برای انتقال جریان برق استفاده میگردد . از کابل برق برای سیم کشی ساختمانهای مسکونی و اداری و همچنین از کابل برق برای انتقال برق از نیروگاههای تولید برق به داخل شهر ها و روستاهها به صورت هوایی و زمینی استفاده میگردد . کابلهای برق معمولا دارای انعطاف و خم شدگی را دارند . کابل برق - در زمان های قدیم به این امر پی بردند که برای رسانا بودن انرژی الکتریسیته و هزینه کم از کابل برق مس استفاده کنند . رسانای قوی طلاست رسانای بعد از طلا نقره است که این دو قیمت سرسام آوری دارد که برای انتقال جریان الکتریسیته مقرون به صرفه نمی باشد. که از آن زمان از آلومینیوم استفاده می کنند چون مقداری خشک بود و رسانایی ان قطر بیشتری می طلبید از مس استفاده شد و جدیدا چون قیمت مس هم بالا رفت در حال تغییر نظر مردم از مس به آلومینیوم می باشد.که ما جهت کابل برق مس و آلومینیوم ، زمینی ، هوایی و ضد آب هر چه خواسته باشید موجود داریم که به شما تقدیم کنیم.مارکهای مختلف ، ضد آب آن مارک نهاوند و زمین و افشان مارک ایران تک ، دماوند ، تک ، ایکو ، متال ، باختر ،سیمند کابل ، کات ، کرمان ، آمل ، و سایر مارکها موجود می باشد

مشاوره و خرید کابلهای آلمینیومی و مسی 

جهت دریافت مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیری.

تاریخچه کابل برق

اولین سیستم توزیع قدرت برق توسط توماسون ادیسون در نیویورگ امریکا اختراع گردید . میله های مسی یچیده شده در لوله های سفت و نرم قرار داده شده اند و همینطور از لاستیک جوش برقی به عنوان عایق کابل برق استفاده کرد . کابل برق با عایق لاستیکی برای اولین بار در سال ۱۸۹۷ برای قدرت برق با ولتاز ۱۱۰۰۰استفاده گردید . اوایل سیم لخت و پارچه پوشش داده شده نصب شده با کالاهای اساسی
دستگیره و سیم کشی لوله، 1880s تا به 1930s، با استفاده از پارچه آسفالت اشباع و یا عایق لاستیکی بعد
کابل های زره پوش، شناخته شده با علامت تجاری genericized "BX" - غلاف فولادی قابل انعطاف با دو، هادی لاستیک عایق پارچه پوشش داده شده [4] - معرفی شده در 1906 اما گران تر
سیم لاستیک عایق با کاپشن از پارچه پنبه ای بافته شده (معمولا با تار آغشته)، مومی پرکننده کاغذ - معرفی در سال 1922
دو سیم-پی وی سی عایق کابل های اولیه، شناخته شده توسط علامت تجاری genericized "Romex"، [4] 1950s
سیم آلومینیوم در 1960s و 1970s به عنوان یک جایگزین ارزان قیمت برای مس مورد استفاده قرار گرفت، اما این است که در حال حاضر به علت خوردگی نا امن در نظر گرفته [5]
آزبست به عنوان یک عایق (برق) در برخی از سیم پارچه از 1920s به 1970s استفاده شده است.
مدرن سه سیم-پی وی سی عایق کابل، همچنین به عنوان "Romex" شناخته شده است - کابل گرمانرم-غلاف را ببینید

کابل برق

کابل برق. جهت کابل برق یا سیم برق مشاوره قیمت کابل برق یا خرید کابل برق از محصولات گروه بازرگانی سوری الکتریک می توانید با شماره تلفن : ٠٢١٧٧٣٢٧٨۵۶ تماس حاصل فرمائید . گروه بازرگانی سوری الکتریک در زمینه واردات کابل برق , موتور برق و کلیه محصولات صنعت آب و برق با بیش از ۳۰ سال سابقه در این صنف می باشد .

کابل برق

.

 

تاریخچه صنعت برق در ایران

تاریخچه تشکیل صنعت برق در ایران ازسال 1283شمسی بابهره برداری از یک مولد 400کیلوواتی که توسط یکی از تجارایرانی بنام حاج امین الضرب تهیه ودرخیابان چراغ برق تهران(امیر کبیر)نصب گردیده بودآغاز می شود

سپس درسال 1327بهره برداری از یک نیروگاه 8000کیلوواتی آغاز گردیددرسال 1328بنگاه مستقل برق تهران که بعدا درسال 1331به بنگاه برق تهران تغییرنام یافت تحت نظروزارت کشور فعالیتهای مربوط به تامین برق راعهده دار گردید.درسال 1332دوواحد دیزل2000کیلوواتی ودر اردیبهشت ماه سال 1335یک دیزل 1900 کیلوواتی ودراسفند ماه همان سال یک دیزل 1000کیلوواتی مورد بهره برداری قرار گرفت ودرمرداد ماه سال 1338نیروگاه طرشت باچهارواحدتوربین بخار هریک به قدرت 12500کیلووات مشغول به کار گردید بطوری که در پایان سال مذکور مجموع ظرفیتهای مولدهای نصب شده در تهران به78300کیلووات رسید.بعلاوه ازسال 1328به بعدشرکتهای مختلفی که عهده دار سرویس برق به مشترکین بودند در گوشه وکنار تهران مشغول به فعالیت شدند که مجموع ظرفیت نصب شده مولدهای آن به حدود40000کیلووات بالغ گردید.د

کابل برق در ساخت و ساز

تصور این که ساخت و ساز های امروزی بدون برق واقعا جز< محالات است . از این رو برای برق کشی به داخل منازل و مجتمع های مسکونی و اداری مهمترین لوازم انتقال برق کابل برق یا سیم برق می باشد . از این طریق بتوان جریان برق را به داخل منازل فرستاد و از آن برای روشنایی و همینطور برای پریز های برق استفاده کرد

قیمت کابل برق

عایق هاي الكتريكي در کابل برق

مقره‌ای که برای خطوط تا ۳۵ کیلووات استفاده می‌شود.
مَقَرّه یا گیرهٔ چینی پایه عایقی است که در دکل‌های انتقال برق در محل اتصال کابل‌های برق با دکل بکار می‌رود.

در خطوط انتقال نیرو لازم است هادی‌های تحت ولتاژ به نحوی از برج‌ها ایزوله شوند و برای این کار از مقره‌ها استفاده می‌شود. این مقره‌ها دو وظیفه عمده دارند:

وظیفه اصلی مقره‌ها، ایزوله کردن هادی از بدنه برج می‌باشد. این مقره‌ها باید بتوانند بدون داشتن جریان نشتی، ولتاژهای بالای خطوط انتقال را از بدنه برج ایزوله نمایند.
مقره‌ها باید تحمل نیروهای مکانیکی حاصل از وزن هادی‌ها و نیروهای اعمالی ناشی از باد و یخ را داشته باشند.

کابل برق آلمینیومی

کابل برق آلمینیوم

کابل برق آلمینیو نوع دیگری از کابلهای برق می باشند که ظرفیت بسیار بالایی نسبت به سایر کابل برق همانند کابل برق مسی یا سایر موارد دارند . در کابل آلمینیوم بع علت بالا بودن آلمینوم استفاده شده جریان عبور برق از آن بسیار عالی و همینطور وزن کم و هزینه کمتر از مزیای کابل برق آلمینیوم می باشد . رشته مرکز، و یا رشته است / از فولاد برای قدرت اضافی برای کمک به حمایت از وزن هادی. فولاد با مقاومت بالاتر از آلومینیوم است که اجازه می دهد تا برای افزایش تنش مکانیکی به هادی اعمال میگردد. فولاد نیز کمتر تغییر شکل الاستیک و غیر الاستیک (افزایش طول دائم) با توجه به بار مکانیکی (برای مثال باد و یخ) همچنین به عنوان یک ضریب پایین تر از انبساط حرارتی تحت بارگذاری جاری است

کابل برق افشان

مزایای کابل برق آلمینیوم نسبت به کابل برق مسی

کابل برق آلمینیوم  بهترین نوع کابل برق می باشد که به علت پائین بودن قیمت کابل برق آلمینیوم و همینطور وزن کابل برق آلمینیوم نسبت به کابل برق مسی علاقه مندان زیادی را به خود جلب می نماید . در زیر به چن بخش از مزیای کابل برق آلمینیوم ارائه شده در گروه بازرگانی سوری الکتریک نسبت به کابل برق مسی اشاره می نمائیم . تا راهنمایی مفیدی را در انتخاب کابل برق به شما کرده باشیم . همینطور جهت دریافت مشاوره تلفنی می توانید با شماره تلفن های دفتر سوری الکتریک تماس حاصل فرمائید .
کابل برق زمینی

درجه حرارت پایین

تحت همان مقطع، بهره وری حرارت مس کابل برق هادی کمتر از بنابراین برای اطمینان محیط زیست عامل امن آلومینیوم است.

مصرف پایین انرژی

با توجه به مقاومت کم مس، آشکار است که مصرف انرژی پایین تر از آلومینیوم است. آن را به عامل ظرفیت و حفاظت از محیط زیست کمک می کند

نصب و راه اندازی راحت

در مرحله اول، هادی مسی نرم است، به طوری که شعاع خمش مجاز کوچک است. بنابراین، آن را آسان تر به نوبه خود و عبور از لوله؛
در مرحله دوم، به دلیل ضد قارچی از هادی مسی، آن است که به احتمال زیاد از طریق بارها و بارها خم شکسته است. بنابراین، آن را راحت تر برای اتصال؛ ثالثا، با توجه به مقاومت مکانیکی بالا، هادی مسی می تواند تنش های بیشتری را تحمل کنند. این به ارمغان می آورد راحتی بیشتر برای نصب و راه اندازی.
مزایای استفاده از هادی آلومینیوم بیش از هادی مسی، به طور عمده، آن ارزان تر است. قیمت شمش مس سه بار از آلومینیوم است، در حالی که وزن مخصوص مس 3.3 برابر از آلومینیوم است. به طوری که قیمت آلومینیوم ارزان تر است. مناسب برای مهندسی سرمایه گذاری کم و یا برق موقت است.

قیمت پائین کابل برق آلمینیوم

با وجود قیمت پایین کابل برق هادی آلومینیومی، کابل برق با هادی مسی سودمند در منبع تغذیه است، به خصوص در کابل برق زیرزمینی. هستند بسیاری از شخصیت های با استفاده از کابل برق با هادی مسی در زیرزمینی مانند نرخ پایین حادثه، مقاومت در برابر خوردگی، پایداری بالا، تعمیر و نگهداری آسان دارد. این است که چرا کشور ما به طور عمده در زیرزمینی با استفاده از کابل برق با هادی مسی.

مزایا و معایب کابل برق

وزن پائین  کابل برق آلمینیوم

وزن آلومینیوم کابل برق هادی 40 درصد از مس است. هزینه حمل و نقل پایین است

مقاومت در برابر خوردگی

آلومینیوم را می توان به یک فیلم اکسیداسیون در هوا که می تواند از اکسیداسیون بیشتر جلوگیری اکسید می شود. بنابراین آلومینیوم مواد لازم برای ولتاژ بالا، بزرگ Coss زمان-بخش، و دهانه های طولانی هوایی کابل همراه است.

مقاومت بالا

قدرت مقاومت کابل برق آلمینیوم 1.68 برابر بیشتر از کابل برق با هادی مسی است .

کشیدگی خوب

نرخ طویل شدن آلیاژ مس 20-40٪ است. کابل آلمینیومی برق بالاتر از 30٪، در حالی که آلیاژ مسی تنها 18٪ است

استحکام بالا

استحکام کابل برق آلمینیومی 40 % است در حالی که استحکام کابل برق مسی 18 % می باشد .

مقاوم در برابر خوردگی

ثبات خوب است، مقاومت در برابر خوردگی: هادی مسی آنتی اکسیدان و مقاوم در برابر خوردگی است، در حالی که آلومینیوم است.

ظرفیت بار

با توجه به مقاومت کم، ظرفیت بار کابل های قدرت با هادی مسی است حدود 30٪ بالاتر از کابل برق هادی آلومینیومی تحت همان Coss زمان-بخش.

سئو وب سایت

موتور برق |فروش و قیمت انواع موتور برق مسافرتی

29 May 2016

موتور برق

بازرگانی سوری الکتریک با بیش از 30 سال تجربه در زمینه صنعت آب و برق فروش انواع موتور برق هوندا - موتور برق دیزلی و گازی و موتوربرق خانگی و موتور برق بنزینی با مناسب ترین قیمت در سر تاسر کشور به صورت عمده و تکی .

جهت مشاوره و خرید و استعلام قیمت انواع موتور برق می توانید با دفتر بازرگانی سوری الکتریک تماس حاصل فرمائید .

موتور برق وسیله ای است که از آن برای تولید و ایجاد جریان برق استفاده میگردد . این دستگاه انرژی مکانیکی را به انرژی برق تبدیل می کند .

از مهمترین کاربرد این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • استفاده در برق خانه : در زندگی های روزمره  بدون نیروی برق روز مره ها غیرممکن تبدیل می شود .لذا  اگر برق شهری به هر عنوانی قطع گردد این دستگاه  می‌تواند تا زمان وصل دوباره، انرژی الکتریکی را ایجاد کرده و وضعیت را در حالت عادی برای شما  نگه دارد.
 • تأمین برق در سفر : اگر برای تفریح و استراحت از شهر خارج میگردید ، موتور برق‌های کوچک و قابل حمل (موتور برق کیفی) می‌توانند نیروی برق مورد نیاز برای وسایل مختلف و روشنایی در طول کمپ را تأمین نماید. موتور برق‌های کیفی مسافرتی با وزن کم (حدود ۲۰ کیلوگرم)، مصرف سوخت پایین و صدای کم‌تر نسبت به موتور برق بنزینی چرخ‌دار به راحتی قابل حمل و جابجایی‌اند.
 • نیروی برق در هر مکانی: دستگاه  قایل حمل می‌تواند در مکانهایی که کابل کشی برق نشده و  مثل زمین‌های کشاورزی، باغچه‌ها یا ویلاها برای تأمین انرژی الکتریکی ابزارهایی مثل اره، دریل و همچنین روشنایی محل مورد استفاده قرار بگیرد.
 • در کارگاهها و کارخانه ها : در بسیاری از محل‌های کارگاهی و برای انجام کار با ابزارآلات مختلف نیاز به برق است که اگر دسترسی به برق شهری ممکن نباشد نوع پیشرفته دستگاه  می‌تواند برق دستگاه‌ها را حتی برای کارهای سنگین و زمان طولانی را برق را  تأمین نماید.

موتور برق

قیمت انواع موتور برق

از نظر قیمت گذاری موتور برق ها قیمت های متفاوتی را دارند و از نظر برند با هم متفاوت هستند جهت استعلام قیمت دقیق موتور برق با دفتر تماس حاصل فرمائید .

موتور برق های صنعتی و خانگی

سوری الکتریک عاملیت فروش انواع موتور برق  ژاپنی (هوندا ) و چینی (بنزینی و دیزلی) در توان های خروجی متفاوت. جهت اطلاع کامل از لیست قیمت ها و دریافت صحیح مشاوره انتخاب موتوربرق با کارشناسان ما در تماس باشید.

سوخت موتور برق

اگر بخواهیم موتور برق را از نظر سوخت تقسیم بندی نمائیم موتور برقها به سه دسته کلی تقسیم بندی می شوند . که دسته اول موتور برق بنزینی که سوخت این نوع دستگاه از بنزین می باشد و دسته دوم موتور برق گازوئیلی که سوخت آن از گازوئیل تامین می شود و دسته سوم موتور برق موتور برق گاز سوز می باشد که به علت متصل شدن به گاز شهری کم کم جایگاه خوبی را در بین مشتریان خود کسب کرده .

قیمت موتور برقموتور برق هوندا مدل های مختلف موتور برق بنزینی موجود در بازرگانی سوری الکتریک :

 •  بنزینی هوندا
 •  بنزینی راتو
 • م بنزینی نویگیتور
 •  بنزینی هیوندای
 •  هوندا دایشین
 •  بنزینی پاورمیت
 • موتور بنزینی روبین
 •  بنزینی کاما
 •  بنزینی لانسین
 •  بنزینی هوندا هوتان
 • موتور بنزینی جیانگ دانگ
 • موتور بنزینی کیپور
 •  المکس

 

فروش مستقیم موتور برق هوندا ژاپنی

سوری الکتریک افروش مستقیم  بهترین برندها ی  موتور برق دیزلی و بنزینی با مناسب ترین قیمت در بازار موتور برق های خانگی و صنعتی ژاپنی

موتور برق هوندا المکس ژاپن- HONDA ELEMAX

موتور برق مدل سیستم موتور نوع سیستم استارتر میزان توان
خروجی
ظرفیت
باک سوخت
وزن دستگاه  
ق هیوندای زاپن HG5355-PG یک سیندر چهار زمانه هندل دستی 3 KW 12 L 48.5 Kg  
 هیوندای ژاپن HG2010-PG یک سیندر دو زمانه هندل دستی 800 Watt 4 L 21 Kg  
م هیوندای ژاپن HG8550-PG یک سیندر چهار زمانه استارت الکتریکی + هندل دستی 6 KW 25 L 81.5 Kg  
مدل دستگاه نوع موتور توان (KVA) مشخصات فنی
EKB 2900 R2 GX 200 2.2 تکفاز  با کاور
EKB 4500 R2 GX 200 2.8 تکفاز با کاور
EKB 7500 LR2 GX 390 6 تک فاز با کاور
EKB 7500 RT GX 390 6 سه فاز با کاور
EKB 7500 LRE GX 390 6 تک فاز - استارتی - مخزن بزرگ
EKB 12000 R2 GX 660 10 تک فاز - استارتی-بدون کاناپی
EKB 12000 ES GX 660 10 تک فاز - استارتی  بیصدا
EKB 12000 TR2 GX 660 10 سه فاز-استارتی-بدون کاناپی

فروش مستقیم موتور برق 1 کیلووات ، موتور برق 2 کیلووات ، 3 کیلووات ، 4 کیلووات ، 5 کیلووات ، 6 کیلووات ، 7 کیلووات ، 8 کیلووات ، 9 کیلووات ، 10 کیلووات ، موتور برق سه فاز ، تکفاز ،  برق یامابیشی ،موتوربرق کاما ، ویما، موتور برق هوندا ، واکسون ، برقجیانگ دانگ ، برق روبین ، موتور برق تایگر ، برق آسترا کره ، موتور برق کیپور ، برقمیتسوبیشی ژاپن ، برق دیانا ، برق راتو ، موتور برق المکس ، برق جیانگ دونگ،واردکننده ، نمایندگی ، قیمت موتور برق ، موتور برق ، برق نویگیتور ، موتور برق SLE ، برق لانسین ، موتوربرق سنسی ، موتور برق بنزینی ، موتور برق دیزلی ، برق YAMABISI ، موتور برق RATO ، موتور برقLONCIN ، موتور برق SENSI ، موتور برق WEIMA ، موتور Stream ، موتور KAMA ، موتور KIPOR ، موتور Vackson ، موتور JIANG DONG ، موتور  ANJEL ، موتور برق TIGER ، موتور برق ELEMAX ، موتور برق Diana،موتور برق ، برق جیانگ دانگ، برق Jiangdong ، برق ، برق هوندا، موتور برق استریم ، واکسون ، موتوربرق جیانگ دانگ ، روبین ، موتوربرق تایگر ،موتور برق آسترا کره ، کیپور ، موتور رق میتسوبیشی ژاپن ، موتوربرق دیانا ، موتور برق راتو ،برق المکس ، موتوربرق جیانگ دونگ،واردکننده ، نمایندگی ، قیمت موتور برق ، موتور برق ، نویگیتور ، برق SLE ، موتور برق لانسین ، موتور برق سنسی ، موتوربرق بنزینی ، موتوربرق دیزلی ،موتوربرق RATO ، LONCIN ، موتوربرق SENSI ، موتوربرق WEIMA ، موتور برق Stream ، موتوربرق KAMA ، موتور برق KIPOR ، Vackson ، موتوربرق JIANG DONG ، برق ANJEL ، TIGER ، ELEMAX ، موتوربرق Diana

 

سئو سایت

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

قیمت کلید اتومات پمپ آب| کلید اتومات پمپ آب ست کنترل پمپ آب

25 May 2016

فروش کلید اتومات پمپ آب | خريد ست کنترل پمپ آب

 

 

جهت مشاوره و خرید ست کنترل پمپ آب با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

             02177143886(اتصال به 10 خط)

 

فروش ست کنترل پمپ آب یا کلید اتومات پمپ خانگی

 

ست کنترل پمپ آب ,کلید اتومات پمپ آب

    کلید اتومات پمپ آب -     قیمت اتومات پمپ آب

 

ست کنترل پمپ آب  و یا کلید اتومات پمپ آب قطعه ای است که در بین همکاران و مصرف کنندگان این نوع محصول به نام کلید اتومات پمپ آب معروف است و از برد الکترونیکی ساخته شده وظیفه اتومات کردن پمپ آب را بر عهده دارد و به نحوی عمل می کند که زمانی شیر آب را باز می کنید این دستگاه به پمپ آب دستور می دهد و پمپ آب شروع به پمپاژ کردن آب می کند و در مدل های مختلف تولید می شود اما بهترین و کامل ترین نوع دارای پریز , کابل , درجه , پیچ تنظیم است , وظیفه پیچ تنظیم در ست کنترل ها , تنطیم ارتفاع آب می باشد 

                                           

 

کلید اتومات پمپ آب - ست کنترل پمپ آب

ست کنترل پمپ آب یا کلیداتومتیک مارک ایکار چین داری سیم ، پریزو درجه برای استفاده راحت ونصب آسان می باشد.با استفاده از این کلید اتوماتیک یا ست کنترل دیگر نیازی به منبع تحت فشار درجه وپنچ راهی ندارید و دیگر پمپها فضای زیادی را در ساختمانها اشغال نمی کنندو این ست کنترل برای آپارتمانها بسیار مناسب می باشد.www.araformnira.com

دارای استاندارد اروپا می باشد.
ست کنترل پمپ آب بعد ازوصل شدن به پمپ آّب(الکتروپمپ)واتصال به شبکه آب با کلید قرمز روی کلید می توان ست کنترل را با پمپآب وفشار آب تنظیم نمود.به طور كلي ميتوان گفت كه ست كنترل ها ، دستور دهنده پمپ آب مي باشد و با اختراع اين نوع دستگاه از مصرف بي رويه آب و برق جلوگيري شده ، ست كنترل پمپ آب در انواع مختلف توليد مي شود از جمله ست كنترل 90 درجه و ست كنترل 180 درجه ، كه هر دو نوع يك كار را انجام مي دهند، در ست كنترل 180 درجه ، عمده كارخانجات اين نوع قطعه را با درجه و پريز و كابل و پيچ تنظيم توليد مي كنند. پيچ تنظيم در كليد اتوماتيك پمپ آب ، تنظيم كننده ارتفاع آبرساني را بر عهده دارد و پيچ تنظيم فلزي قابل تنظيم مي باشد. قيمت ست كنترل پمپ آب به كيفيت مواد اوليه پلاستيك و برد الكتريكي و رله در ست كنترل هاي پمپ آب بستگي دارد.

 

 

کلید اتوماتیک پمپ آب                

کلید اتومات و یا پرشر سوئیچ پمپ آب قطعه ای است که با مخزن تحت فشار بسته می شود و بر روی اتصال پنج راهی پمپ آب قرار می گیرد که با تنظیم مقدار فشار بار منبع پمپ آب با پرشر سوئیچ ست می شود

کلید اتومات اسکوراردی مکزیک

 

قیمت اتومات پمپ آب

فروش ست کنترل پمپ آب زلو ZELLO  ایتالیا , کلید اتومات پمپ آب پنتاکس pentaxایتالیا , کلید اتومات پمپ آب استریم streamچین , کلید اتومات پمپ آب ویکتوری , کلید اتومات پمپ آب آنشی anshi , ست كنترل كالپدا ، ست کنترل پمپ آب اسپرونی speroniایتالیا , ست کنترل پمپ آب نیماپل , ست کنترل پمپ آب  ایران , ست کنترل ایمر , ست کنترل ایکار , اسکواردی

.

بوستر پمپ |قیمت بوستر پمپ آبرسانی |بوستر پمپ آتش نشانی

25 May 2016

ساخت انواع بوستر پمپ های آبرسانی – ساخت انواع بوستر پمپ های آتش نشانی – ساخت انواع بوستر پمپ های دور ثابت و دور متغیر – ساخت تابلو بوستر پمپ – بوستر پمپ آب خانگی – بوستر پمپ آب

 

Pentax قیمت بوستر پمپ آبرسانی و بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ پنتاکس ایتالیا PENTAX

 

lowara قیمت بوستر پمپ آبرسانی و بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ لوارا ایتالیا      LOWARA

 

Grundfos قیمت بوستر پمپ آبرسانی و بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ گراندفوس آلمان GRUNDFOS

 

pedrolloe قیمت بوستر پمپ آبرسانی و بوستر پمپ آتش نشانی

بوستر پمپ پدرولا ایتالیا PEDROLLO

 

بوستر پمپ های آبرسانی دور متغیر – بوستر پمپ آتش نشانی دور ثابت – بوستر پمپ آب – بوستر پمپ برج های مسکونی و اداری – بوستر پمپ ایتالیایی – سیستم آبرسانی با چند پمپ

مشخصه های سیستم پمپاژ و بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی

در اینجا به صورت مختصر به بررسی مشخصه های سیستم پمپاژ می پردازیم که عبارتند از : 

هد 

برای ارسال مایع با نرخ مشخص از نقطه ای به نقطه ی دیگر در داخل یک سیستم به فشار نیاز است این فشار باید به اندازه ای باشد که بتواند بر مقاومت سیستم غلبه کند ، که به آن هد می گویند هد کل برابر مجموع هدهای استاتیکی و اصطکاکی می باشد . 

هد استاتیکی (Static head) هد استاتیکی برابر اختلاف ارتفاع مبدا ( منبع مایع ) و مقصد ( مکانی که مایع به آن ارسال می شود ) است هد استاتیکی ثابت و مستقل از دبی مایع است 

هد استاتیکی خود بر دو نوع است : 

الف ) هد استاتیکی مکش : این هد ناشی از مکش کردن مایع نسبت به خط مرکزی پمپ است که برابر فاصله عمودی بین سطح مایع منبع و خط مرکزی پمپ است .اگر سطح مایع بالاتر از خط مرکزی پمپ باشد ( Suction head) مثبت و اگر پایین تر باشد (Suction litf) منفی خواهد بود 

ب ) هد استاتیکی دهش (Discharge head) به فاصله عمودی بین خط مرکزی پمپ و سطح مایع مقصد هد استاتیکی دهش گفته میشود 

هد اصطکاکی : به افت هدی که در اثر اصطکاک سیال با جدار داخلی لوله ها شیر آلات اتصالات و …. ایجاد می شود هد اصطکاکی را افت هد دینامیکی نیز می گویند که مقدار آن وابسته به اندازه لوله جنس لوله ، طبیعت مایع ، تعداد اتصالات و شیر آلات دارد 

در سیستم های بسته (بدون تماس با اتمسفر) فقط هد اصطکاکی وجود دارد (هد استاتیکی وجود ندارد .) 

منحنی توان مصرفی با بار اضافی (OVERLOADING) 

چنانچه با افزایش دبی به طور مستمر توان مصرفی پمپ شکل صعودی داشته باشد به آن منحنی بار بار اضافی اطلاق می شود مانند شکل 14 ب .

بدون بار اضافی (NO OVERALOADING) 

چنانچه با افزایش دبی به طور مستمر توان مصرفی پمپ شکل صعودی نداشته باشد به آن منحنی بدون بار اضافی اطلاق می شود شکل 14 الف 

منحنی راندمان 

منحنی راندمان الکتروپمپ از شروع تا انتهای نقطه کارکرد پمپ شامل تغییراتی است که توسط شرکت سازنده هر پمپ ارائه می شود .

راندمان در محدوده ای از منحنی هد و دبی به حداکثر خود می رسد که به اختصار به آن BEP بهترین نقطه راندمان اطلاق می شود . در شکل 14ب BEP در 57% اتفاق می افتد . 

منحنی NPSH 

این منحنی MPSHr مورد نیاز پمپ را در دبی های مختلف نشان می دهد برای جلوگیری از بروز کاویتاسیون می بایست NPSHa سیستم از NPSHr بیشتر باشد ( در فصل سوم کتاب کاویتاسیون به طور کامل توضیح داده خواهد شد ) 

نکته : منحنی های ارائه شده در شکل 14 الف و ب برای آب سرد بدون محتویات گازی و با دانسیته 1000 کیلوگرم بر متر مکعب ( آب 4 درجه سانتیگراد ) و ویسکوزیته  سینما تیکی 20 میلیمتر مربع بر ثانیه ترسیم شده است و چنانچه سیالی با دانسیته متفاوت پمپ شود دیگر صادق نخواهد بود . 

نقطه عملکرد پمپ 

پمپ ها می توانند در شرایط مختلفی از نظر دبی و هد ( تمامی نقاطی که روی نحنی دبی – ها پمپ قرار دارند ) کار کنند به نقطه ی خاصی از نظر دبی و هد که پمپ در آن کار می کند نقطه عملکرد پمپ گفته می شود که توان الکترموتور ، بازده و مقدار ارتفاع مکش مثبت خالص (NPDH ) را تعیین می کند این نقطه از تقاطع منحنی سیستم با منحنی عملکرد پمپ بدست می آید در شکل زیر نقطه عملکرد نشان داده شده است . 

بوستر پمپ آتش نشانی 

بوستر پمپ آتش نشانی یکی از بهترین گزینه ها برای خاموش کردن آتش سوزی است آب علاوه بر آنکه برای خاموش کردن آتش کاربرد دارد موجب خنک شدن محیط اطراف حریق می شود و از گسترش آتش سوزی نیز جلو گیری می کند .

باید دقت شود از آب برای خاموش کردن آتش سوزی های مواد شیمیایی که با آب ترکیبات به وجود می آورند استفاده نشود 

سیستم های اطفای حریق توسط آب شامل دو گروه اصلی است : 

سیستم نازل های آبپاش 

این سیستم در اروپا تحت استاندارد UNI-EN12845 قرار دارد . 

سیستم شلنگ قرقره 

این سیستم در اروپا تحت استاندارد EN10779 قرار دارد . 

تامین آب مورد نیاز این سیستم ها به کمک بوستر پمپ آتش نشانی صورت میگیرد . 

بوستر پمپ های آتش نشانی عملکرد شبیه بوستر پمپ آبرسانی دارد و همانند آنها با کم شدن فشارسیستم ابتدا جاکی پمپ وارد مدار می شود و چنانچه قادر به تامین فشار مورد نیاز سیستم نشود پمپ اصلی وارد مدار خواهد شد . 

اما چند تفاوت نیز وجود دارد : 

• پرشر سویئچ روی پمپ اصلی بوستر پمپ صرفا دستور استارت پمپ را می دهد و خاموش شدن پمپ در سیستم Sprinkcr می بایست به صورت دستی باشد در سیستم Hydrants می تواند به صورت زمانی باشد . 

بدین منظور بر روی پمپ اصلی دیافراگم باز گردشی قرار داده می شود تا چنانچه مسیر دهش پمپ بسته شد از بازگردش آب داخل پمپ جلوگیری کرده و دمای داخل پمپ بالا نرود ( به فصل سوم کاویتاسیون باز گردش داخلی مراجعه نمایید )

• در بوستر پمپ آتش نشانی هر پمپ می بایست تابلو برق مجزا و پرشر سویئچ مجزا داشته باشد و برق آنها مستقل از برق سایر تجهیزات موجود در ساختمان باشد و از محل های امن عبور داده شود . 

• پمپ اصلی باید برابر با ظرفیت کل سیستم باشد و پمپ دوم صرفا جهت رزرو می باشد . 

انتخاب پمپ 

مناسب ترین نوع پمپ برای بوستر آتش نشانی پمپ های زمینی هستند ( فصل هفت ) این نوع از پمپ ها به دلیل شیب کم منحنی عملکرد با تغییرات نسبتا زیاد دبی با تغییرات زیاد فشار همراه نخواهد بود . از این رو استفاده از پمپ های طبقاتی در بوستر پمپ ها ی آتش نشانی با توجه به آنکه منحنی عملکرد آنها شیب تند دارد برای بوستر پمپ های آتش نشانی توصیه نمی گردد. 

بوسترپمپ های آبرسانی و آتش نشانی

بوستر پمپ دور ثابت

وظیفه بوسترپمپ ثابت نگه د اشتن فشار لازم برای تامین شبکه مصرف با توجه به الگـوی متغیّـــر مصرف می باشد. از این رو هنگامــی که د ر شبکه، مصرفــــی وجود ند ارد

فشــار تغییر نمی کنـد و پمپ های بوستـرپمپ خاموش می باشنــد اما به محض اینکه مصرف فشار د ر شبکـه افـت می کنــد برای جبران این افت، اولین پمپ شروع به کار می کند.

اگر این پمــپ قاد ر به تامیـن فشار نباشـد پمپ های د یگر به همین ترتیب وارد مد ار می شوند تا فشار را د ر محد ود ه معینی ثابت نگه د ارند هنگامی که مصرف کـم یا متوقف می شود پمپ ها نیز به ترتیـب از مد ار خارج می شونـد. بنابرایــن پمپ های بوسترپمپ با توجه بــه الگوی مصــرف به مد ار وارد یا خارج می شوند. د ر ارتباط با صرفه جويي د ر مصرف انرژی (مصرف برق) اقد امات موثری د ر طراحی بوستر پمپهـای این شرکت انجام گردیده است.

موارد استفاده از بوسترپمپ:

 • آبرسانی ساختمان هــای مختلف مانند برجها، بیمارستانها، مد ارس، سالن های تفریحـی ورزشی،
 • مجتمع های مسکونی و آپارتمانی  و…
 • تامین سیستم اطفاء حریق
 • مصارف کشاورزی و آبیاری
 • تامین آب صنعتی کارخانجات و صنایع

مزایای استفاده از بوسترپمپ:

 • محدود ه وسیعی را از جهت تنوع مصرف پوشش مید هد.
 • وقتی نوسان های مصرف کنند ه بسیار زیاد باشــد به جای استفــاد ه از یک پمـپ بزرگ از چند
 • پمپ کوچک که به صورت بوسترپمپ هستند استفاد ه میشــود تا بتوان بسته به نیاز تعد اد ی
 • از آنها را به کار وا د اشت و از کار کرد ن بیهـــود ه بقیه جلوگیری نمود و د ر نتیجــه استهلاک و مصرف انرژی به حد اقل میرسد.
 • به د لیل اینکه بوسترپمپ از اجزای مختلف متصل به هم تشکیل شد ه است میتوان با جد ا کرد ن
 • این اجزا بوسترپمپ را به سهولت حمل و د ر مکان مناسب نصب کرد.
 • کارکرد د ائمی بوسترپمپ را می توان با گذاشتن یک پمـپ رزرو تضمین کرد و هنگام خرابـی  یک
 • پمپ، پمپ رزرو وارد مد ار می شود تا وقفه ای د ر کارکرد سیستم ایجاد نگرد د.
 • د ارای قابلیت سرویس حین کار میباشد.

انواع بوسترپمپ:

بوسترپمپ ها از نقطه نظر تعد اد پمپ به د و د سته تك پمپه و د و یا چند پمپه طبقه بند ی مي گرد ند.

بوسترپمپ تك پمپه:

بوسترپمپ تك پمپه جهــــت مصـــــارف آب بهد اشتـی كم و متوسط د ر شبکه هــای آبرســـاني  کاربــرد د ارد.این  نوع بوسترپمپ کاملا يكپارچه بود ه و برای استفاد ه كافي است  كه كلكتور ورود ی آن به منبع تغذیه  آب و كلكتور خروجی آن به شبکه مصرف متصـــل شد ه و برق مــورد نیاز تابلوی کنترل و فرمان
آن تامین گرد د. بوسترپمپ هــای د و یا چند پمپه د ور ثابت  به د و د ستــه  با الكتروپمـــپ پیشرو (جاکی پمپ) و بد ون الكتروپمپ پیشرو طبقه بند ی مي گرد ند.

بوسترپمپ با الكتروپمپ پیشرو :

این بوسترپمپ ها از يك الكتروپمپ پیشــــرو (جاكي پمپ) و يك يا چند الكتـــروپمپ اصلی تشكيـــل مي شوند كه د ر آن ظرفیت الكتروپمـــپ پیشرو کمتر از الكتروپمــپ های اصلی است ولی فشار آن با فشار الكتروپمپ های اصلی برابر است.

بوسترپمپ بدون الكتروپمپ پیشرو :

این بوسترپمپ ها از دو یا چند الكتروپمپ اصلی با مشخصات يكسان ساخته مي شوند.

مؤلفه های بوسترپمپ:

بوسترپمپ ها براساس د و مؤلفه اصلی حد اکثر مصرف آب و حد اقل فشار طراحی مي شوند و نوسانات ساعتی  مصرف آب نیز عامل موثر د ر تعيين مشخصات آن مي باشد.

نوع پمپ ها در بوسترپمپ از جهت کارکرد:

پمپ ها با توجه به کارکرد خود د ر بوسترپمپ به سه نوع تقسیم می شوند:

پمپ اصلی (MAIN PUMP): پمپ یا پمپ هایی که وظیفه تامین هد و د بی کل سیستم را د ارند.

پمپ جاکی (JOCKEY PUMP): هنگامــی که د بی مورد نیـــاز یک سیستــم زیـاد باشــد معمـــولا از پمپ های بزرگ استفاد ه می گرد د و به تبع آن موتور های محرک نیز انـرژی زیاد ی برای بـــه حرکت د ر آورد ن پمپ نیاز د ارند.  د ر الگوی مصرف، زمان هایی وجود د ارد که د بی د رخواستی کم می باشد و میتوان این د بی را با  یک پمـــپ کوچک تامین کرد و نیــازی به استفـــاد ه از پمپ بـــزرگ نیست (تقاضاي آب د ر حالت عاد ي کمتــر از 20 د رصد تقاضا د ر ساعات اوج مصرف بود ه و اين شرايط د ر بيش از 70 درصد زمان مصرف حاکم است ). به همیـــن د لیل برای صرفه جویی د ر مصرف انرژی و همچنین کاهــش استهلاک پمپ هـــای بزرگ پمپی  با ظرفیـــت آبد هی کمتر از پمپ اصلی انتخاب می کنند تا برای مصارف  کم فقط این پمــپ روشن  شود و نیاز سیستـــم را برآورد ه  کند. نام این پمپ جاکی پمپ یا پمپ پیشرو است . برای حالتـــی که آبریزش در پمپ ها  و افــت تد ریجی  فشار د ر سیستم (LEAKAGE) وجود د ارد از جاکی برای تامین مجد د فشار استفاد ه می شود.

پمپ رزرو (STANDBY PUMP): معمـــولا د ر مکان هایـــی که آبرسانی امری ضروری اســت و وقفه د ر آن باعث ایجاد مشکلاتی می شود (مانند بیمارستانها،  کارخانجات و ….) پمپی را روی بوسترپمپ قرار می د هنــــد تا د ر صورت خراب  شد ن یا توقف یکـــی از پمپ ها این پمـــپ وارد مد ار شود و وقفه ای د ر آبرسانی ایجاد نگرد د. این پمپ را پمپ رزرو می نامند. در بوستـــرپمپ هایی که بــرای آتش نشانی بکار می روند حتما باید یک پمپ رزرو روی بوسترپمپ تعبیه گرد د.

اجزای تشکیل دهنده بوسترپمپ:

اجزای اصلی مشترک بوسترپمپ د ور ثابت و د ور متغیر عبارتند از:

 • مجموعه الکتروپمپ ها
 • بخش مکش
 • بخش دهش
 • شاسی اصلی
 • سایر اجزای اصلی

عملکرد بوسترپمپ های د ور ثابت توسط تابلوی کنتــــرل و فرمان د ور ثابت، منبع د یافراگمـــی و پرشر سوئیچ های حد اقل و حد اکثر فشار کنترل می شود.

الکتروپمپ:

د ر اکثر قریب به اتفــــاق بوسترپمپ ها از الکتروموتـــــور به عنوان  محرک پمــــپ استفــــاد ه می شود. د و يا چند الکتروپمپ كه به صورت موازی روي يك شاسـی اصلی در کنار يكد يگر قرار د ارند، مجموعـــــه الکتروپمپ های يك بوسترپمــــپ را تشكيل مي د هند .مقـــد ار توان مصرفی الکتروموتور بستگی به پمــپ د ارد.برای الکتروموتور باید نوع عایق بند ی مناسب را لحاظ کرد تا د ر مناطق مختلف و شرایط متفاوت جوابگو باشد .الکتروموتــور از نظر مسائل ایمنی (IP) نیز باید قابل اطمینان باشد.

بخش مکش:

بخش مکش بوسترپمپ شامل يك کلکتور لوله ای است كه به واسطه شيرآلات و اتصالات  مـورد نیاز به مکش الکتروپمپ ها و خروجی مخزن ذخیره آب متصل مي گرد د. شيرآلات و اتصالات این بخش عبارتند از:

 • شیر قطع و وصل
 • صافی
 • لرزه گیر
 • فلنج

بخش دهش:

بخش دهش نیز يك کلکتــــور لوله ای است كه به وسیلــه شيرآلات و اتصالات لازم از خروجـی الکتروپمپ به شبکه مصرف متصل مي شود. شيرآلات این بخش نیز عبارتند از :

 • شیر قطع و وصل
 • شیر يكطرفه
 • لرزه گیر
 • فلنج و مهره ماسوره
 • مغزي و تبد يل

کلکتور مکش و دهش:

ورود ی پمپ ها به کلکتــور مکش متصل می شونــد و سیال از طریــق این  کلکتــور وارد پمپ ها می شود. خروجی پمپ ها از طریق اتصالات و شیر آلات و فلنجها به کلکتور دهش متصل می شوند و سیال از طریق این کلکتــور خارج میشود. د ر مصارف آبرسانی کلکتور ها  باید گالوانیزه باشند تا از نظر بهد اشتی مورد تائید باشد. د ر سیستم هــای آتش نشانی کلکتور ها باید از نوع بد ون د رز و قاد ر به تحمل فشار بالا  باشند.

شیر فلکه: هنگامیکه بخواهیم یکی از پمپ ها را برای تعمیر یا به هر د لیل د یگری از مد ار خارج کنیم از شیرهـای فلکـــه برای قطع جریان سیـــال استفاد ه می کنیــــم. معمولا برای ابعــــاد بزرگ از شیرفلکه های  چد نی و برای ابعاد کوچک از شیرفلکه های برنجی استفاد ه می شود.

شیر یکطرفه: برای جلوگیری از برگشـت آب به پمپ و جلوگیری از صد مــه رساند ن ضربــه قوچ احتمالی از شیر یکطرفه استفاد ه می کنند .

صافی: د ر بسیاری موارد سیال مورد استفـاد ه برای مصرف،  حاوی ذرات ریز یا اجسامــی است که حتما باید از ورود آنها به پمپ جلوگیری به عمل آیــد تا به پمپ صد مه ای نرسد. بنابراین از صافــی برای این منظور استفاد ه می شود. د ر سیستم های آتش نشانـی توصیه می شود که برای هر کــد ام از پمپ ها یک صافی جد اگانه د ر نظر گرفته شود تا در صورت بسته شد ن یک خط، بقیه پمپ هـا به کار خود اد امه دهند.

لرزه گیر: به د لیل اینکه بتوانیـــم ارتعاش بوستــرپمپ را به شبکه لوله کشی  منتقل نکنیــم از لرزه گیر د ر کلکتور مکش و د هش استفاد ه می کنیم. هنگامیکـــه د بی خروجی از پمپ ها زیاد شـود ارتعاش د ر بوسترپمپ نیز زیاد می شود و به همین د لیل از لرزه گیـــر بصورت جد اگانه د ر هر خــط بوسترپمپ یعنی د ر ورود ی و خروجی هر پمپ استفاد ه می شود.

تابلوی برق و کنترل: تابلوی برق وسیله ای است که سیستم مکانیکی و الکتریکی را هماهنگ می نماید.  طراحی مناسب تابلو می تواند نقش به سزایی در کارکرد مطلوب بوسترپمپ د اشته باشد. تابلو های فرمان باید الکتروموتور ها و پمپ ها را از خطرات احتمالـی نظیر نوسانات شدید د ر شبکــه برق و خشک کار کرد ن پمپ ها و غیره محافظت کنند. همچنین تابلو باید از نظر ایمنی نیز مورد تائید باشد .وظیفه کنترلر (PLC)این است که بوسترپمپ را طوری کنتــرل کند که د ر شبکه مصرف، فشار و د بی مطلوب ایجاد گرد د و استهلاک نیز د ر پمپ ها بطور مساوی تقسیم گرد د.

پرشر سوئیچ: د ر بوستر پمپ هــــــای د ور ثابت از پرشر سوئيچ برای کنترل فشــار حد اقــل و حد اکثر سیستم استفاد ه مي شود و مقد ار محد ود ه فشار مجاز کاری بوسترپمپ را برای واحد کنترل با استفاد ه  از پرشر سوئیچ معین می کنیم. پرشر ترانسميتر: د ر بوسترپمپ های د ور متغیـر برای کنترل کاملا ثابــت فشار آب فقط يك پرشر ترانسميتر بکار ميرود.
مانومتر: برای اند ازه گیری فشــــار ورود ی بوستــرپمپ، فشار خروجی بوسترپمــپ وفشــار تک تک پمپ ها از مانومتر استفاد ه می شود.
اتصالات تبد یلی و فلنجها: برای اتصــال قطعــات مختلف بوسترپمپ به هم از اتصالات و فلنج ها استفــاد ه می شود که بنــا به نوع و حجم بوسترپمپ از اتصالات و فلنجهـــا ی جوشی یا د ند ه ای استفاد ه می شود.
شاسی: برای يكپارچـه نمود ن بوسترپمپ، مجموعه الكتروپمپ ها، بخش مکش، بخش د هش و تابلوی کنتـــرل و فرمان بر روي يك شاسی اصلـــی نصب مي گرد نـــد. پمپ ها و الکتروموتورهــا باید روی یک شاسی مناسب قرار گیرند تا از ارتعاش و حرکت آنها جلوگیـــری کند. مقاومت شاسی و نوع آن بستگـی به وزن و حجم الکتروموتور ها و پمپ های مصرفی د ر بوسترپمپ د ارد.
کوپلینگ: اگر پمپ و الکتروموتور با سیستم کوپلینگ د ر خارج از پمپ کو پله گرد د برای اتصال پمپ به الکتروموتورنیاز به کوپلینگ می باشد.این کوپلینـــگ متناسب با قطـــر شافت الکتروموتور و پمـــپ میباشد.   استفاد ه از گارد کوپلینگ برای رعایت مسائل ایمنی اجباری است.

تمام قطعات بکار گرفته شد ه د ر بوسترپمپ باید از نوع استانــد ارد بود ه و استاند ارد های مربوط  بــه آبرسانی و آتش نشانی د ر بوسترپمپ بایـــد رعایت شود .همچنین تمام قطعات باید با ضریــب اطمینان د ر نظر گرفته شد ه بتوانند فشار ایجاد شد ه توسط پمپ را تحمل نمایند.

مخزن دیافراگمی:

آب سیالی است با د رصد تراکم نزد یک به صفر و بطور عملی غیر قابل تراکم و از آنجا که د ر خطـوط پمپاژ همواره می بایست تد اوم جریان سیال برقرار باشــــد  (Continuity) تا عمل ازد یاد فشــار و انتقال توسط پمپ انجام گیرد و با توجه به غیر قابل تراکـــم بود ن آب، بايد بخشی از سیستم پمپاژ بصورت ارتجاعی قابلیت جذب انرژی  بصورت فشار یا کشش را د ارا باشد. مخازن د یافراگمــی این قابلیـــت را د ارنـــد که آب را تحت فشار معینـــی ذخیره نمود ه و در صـــورت نیـاز د وباره آن را به سیستم باز گرد انند. تحت فشار بودن د ائمی سیستم پمپاژ می تواند  عملکرد صحیح پرشر سوئیـچ (Pressure Switches) را نیز تضمین نماید. تحقیقات نشان می د هد که وجود مخزن د یافراگمی د ر جلوگیری از بوجود آمدن تنش های بزرگ د ر اثر پد ید ه ضربه قوچ آب الزامي است .از طرف د یگــر برای جلوگیری از ازد یاد روشن و خاموش شد ن پمپ هـــا سعی می شود حجم مخزن د یافراگمــی را قد ری بزرگتر از حد اقــل مورد نیاز برای نگهــد اری فشار انتخاب نماینـــد تا مصارف کوچک از محل ذخیره مخزن تامین گرد د و سپس د ر صورت نیاز به مقاد یر بیشتر، با روشن شدن پمپهـــا آب مورد نیاز تامین شد ه و ضمنا آب تخلیه شد ه از مخزن نیز د وباره جایگزین شود.

هر چند این وظیفه را می توان به پمپ جاکـی نیز محول نمــود تا مصـارف کوچک را پاسخگو باشد اما به د لایلی که ذکر شد ترکیبـی از پمپ جاکی و مخزن د یافراگمی توصیه می شـــود که باعث جلوگیری از روشن و خاموش شد ن های مکرر پمـــپ های اصلـی گرد د. د ر بوسترپمپ هایی که از کنترلر برای کنترل کارکرد بوسترپمپ استفاد ه می شود حجم مخازن د یافراگمـی مورد نیاز کمتر از حجم محاسبه شد ه خواهد بود زیرا کنترلر با برنامه ریزی صحیح می توانــد بخشی از عملکــرد مخزن د یافراگمی را پوشش د هد. این منبع به واسطه لوله یا اتصال قابـــل انعطاف به كلكتور دهــش بوسترپمپ متصل مي گرد د . مناسبتريـــن ظرفيت مفيد منبع د يافراگمــي بــراي 15 بار روشن و خاموش شد ن هريك
از الكتروپمپ هاي بوسترپمپ، از حاصــل تقسيم ظرفيت يك پمپ بر حسب ليترد ر دقيقه به تعد اد پمپ هاي بوسترپمپ بد ست مي آيــد. راند مان منبع د يافراگمي معمولا%33 است و لذا حجم اسمي منبع د يافراگمي 3 برابر حجم واقعي آن خواهد بود .

بوسترپمپ هاي د ورمتغير

آب منبع با ارزش طبیعت می باشد. بوستر پمپهای هوشمند شرکت فرجام صنعت  مقد ار واقعی آب مورد نیاز را تحویل می نمایند تا مصرف کنند ه همیشه و د ر تمام اوقات شبانه روز بتواند آب مورد نیاز خود را با فشار کاملا ثابت در اختیار د اشته باشد. از د يرباز تأمين فشار كاملاً ثابت آب با تغييرات مقد ار مصرف آن يكي از مهمترين اهد اف طراحان و توليد كنندگان بوسترپمپ بود ه است . براي رسيدن به اين هد ف اولين گام، ساخــت دستگاهـــي است كه بتوانــد دور الكتروموتورهاي (A.C) معمــول كه با برق شهركار
ميكنند را تغييــر د هــد. د ر چند د هه اخير همسو با پيشرفت صنايع مختلـــف د ر جهان ، صنعت بــرق و الكترونيــك نيز از جايگاه والايـــي برخورد ار گشتـــه و به پيشرفت هاي چشمگيري نائل آمد ه است. گوشه اي از موفقيت هاي اين صنعت ساخت اينورتر است . اينورترد ستگاهي است كه بوسيله آن ميتوان فركانس برق شهر را تغيير د اد .د ر صورتيكه اين برق به عنوان قد رت محرك الكتروموتورها مورد استفاد ه قرار گيرد ، ميتــوان د ور آنها را متناسب با فركانــس برق خروجي از اينورتر تغيير د اد . يكي از رايج ترين موارد استفاد ه اينورترها كه براي اغلب مهند سين تأسيسات شناخته شد ه است، استفاد ه از اينورتر د ر ساخت آسانسورهاي د ورمتغيراست. د ر صورتيكه از ايـن خاصيــــت اينورتــــر براي كنترل دور الكتروپمپ هــاي بوسترپمــــپ استفــــاد ه شود ميتــــوان بوسترپمپ هاي دورمتغير توليد نمود. از چند د هه اخير استفاد ه از بوسترپمپ هاي د ورمتغير د ر ممالك پيشرفته صنعتي رايج بـود ه است. د ر اين بوسترپمپ ها از الكتروپمپ هايي استفاد ه ميشود كه هر يك از آنها به اينورتر مجهز است. د ر ايران نيز طراحــي و توليد بوسترپمپ هــاي د ورمتغير با استفــاد ه از الكتروپمپ هاي معمول موجود در بازار با قيمت قابل رقابت با بوسترپمپ هاي د ورثابت آغاز گرد يد ه است. كليه تجهيزات اين بوسترپمپ هــا بجز تابلوي كنترل و فرمان و سنسور فشار آن، مشابه بوسترپمپ هاي د ورثابت اســت.  تشابه قسمت هاي مكانيكــي موجب ميگرد د تا به سهولـــت بتوان با استفاده از تابلوي كنترل و فرمان د ورمتغير و سنسور فشار مربوطه، بوسترپمپ هاي د ورثابت موجود را به بوسترپمپ هاي دورمتغير تبد يل نمود.

د ر تابلوي برق بوسترپمپ براي كار د ستي هر يك از الكتروپمپ ها به منظور راه اند ازي بوسترپمپ و استفاد ه موقت د ستي از الكتروپمپ هاي بوسترپمپ به هنگام خرابي احتمالي سيستم اتوماتيك ، همچنين راه اند ازي اتوماتيك بوسترپمپ ، كليد هاي لازم پيش بيني شده است . د ر بوسترپمپ هـاي د ورمتغير برخلاف بوسترپمـپ هاي د ورثابـت كه الكتروپمپ  هاي آن بصورت آني روشن و خاموش ميشونـد ، روشن و خامــوش شد ن الكتروپمـپ ها كاملا نرم و تغييرات  دور آنها به تد ريج و با تغييرات مصرف آب صورت ميگيرد.
تغيير تد ريجي د ور الكتروپمپ ها موجب ثابــت بود ن كامل فشار سيستم ميگرد د كه شاخص اصلي بوسترپمپ هاي د ورمتغيــر است. بوسترپمپهاي د ور متغيــرد اراي مزاياي فوق العــاد ه د يگري نيـــز مي باشند، از جمله:

 1. كاهش فضــاي اشغـــال موتـــورخانه با كوچكتر شد ن حجم منبــع د يافراگمي و سايز پمپـها
 2. كاهش استهلاك كوپلينگ ها و قطعات متحرك الكتروپمپ ها
 3. افزايش عمر مفيد بوسترپمپ و اجزا تشكيل د هند ه آن
 4. كاهش هزينه هاي سرويس و نگهد اري
 5. كاهش هزينه هاي مستمر برق مصرفي تا 30 % بد ليل متناسب بود ن شد ت جريان برق مصرفي

با د ور الكتروموتور و حـذف شد ن جريان راه انــد ازي د ر مقايســـه با بوسترپمپ هــاي  د ورثابــــت به هنگام روشـن شــــد ن آني الكتروپمپ ها تابلوبرقهاي تمـــام توماتيك  د اراي قابليت  برنامه ريزي هستند تا بتوان شرايط كاري بوسترپمپ را متناسـب با الگـــوي مصرف آب برنامه ريزي و تنظيم نمود. از مهمترين برنامه هاي كنترل، ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

 1. CHANGE OVER) ) تعويـــض نوبتي پمپ ها كه موجـــب ميگرد د تا كليــه الكتروپمپ ها به يك اند ازه كار كنند و استهلاك سيستم كاهش يابد.
 2. حد اقل فاصله زماني روشن شد ن متوالي الكتروپمــپ ها از يكد يگر، كه از روشن شد ن همزمان الكتروپمپ ها به هنگام نياز جلوگيري مي نمايد.
 3. حد اقل فاصله زماني خاموش شد ن متوالي الكتروپمپ هـا از يكديگر، موجب ميگرد د تا در زمانافزايش فشار ، همه الكتروپمپ ها با يكد يگر خاموش نگرد ند.
 4. تعويض نوبتي پمپ هــا د ر حالت كار يك الكتروپمپ از بوستــرپمپ باعث ميشــود تا د ر مصارف كم آب ، براي ساعتها يك الكتروپمپ بطور مد اوم كار نكنـد و بترتيب با ساير الكتروپمپ هــا تعويض  شود .
 5. د ر بوستـــر پمپ هـــاي د ورمتغيـــر كه تابلـــوي آن فقط مجهـــز به يك اينورتـــر براي كار نوبتـي الكتروپمپ ها اســـت ، ميتـــوان از د و نوع سيستــم كنترل بهره جسـت:

در نوع اول، مد ار كنترل و  فرمـــان بايد طبــــق برنامه قــاد ر به تعويض مد ار برق شهــــر و مـــد ار بـرق اينورتـــــر به هر يك از الكتروپمپ ها بر اساس تعويض كار نوبتي الكتروپمپ ها باشد. د ر مــد ار قدرت اينگونه بوسترپمپ ها براي هر الكتروپمپ د و مد ار قد رت پيش بيني شد ه است. مد ار قد رت با برق شهـــر و مد ار قد رت با برق خروجـــي از اينورتر. جهت جلوگيري از بسته شــد ن همزمان د و مد ار قد رت مذكـــور به يك الكتروپمپ ميتـــوان علاوه بر پيش بيني هـــاي لازم د ر برد كنترل  و فرمان ، جهت امنيت بيشتر از د ستگاههاي مكانيكي از قبيـل قفل كن ، بين د و كنتاكتور د و مدار قد رت هر الكتروپمپ استفاد ه نمود. در بوسترپمپ هــاي د ورمتغيــر بجاي پرشرسوئيچ هاي مورد استفاد ه د ر بوسترپمپ هـــاي د ورثابت از يك د ستگاه پرشرترانسميتر استفاد ه ميشود. پرشرترانسميتـر وسيله اي است كه د ر هر لحظـــه فشار بوسترپمپ را حس نمود ه و مقد ار آن را بصورت شدت جريــان از 4 تا 20 ميلـي آمپربه مد ار كنترل منتقل مي نمايد . ترانسميترهــا با د امنه فشارهــاي مختلف ساخته ميشوند . براي حساسيــت بيشتر سيستم نسبت به تغييرات فشــار بهترين ترانسميتــر بايد د امنه فشار مورد نياز بوسترپمپ را داشته باشد .

د ر بخش كنترل و فرمان تابلوي برق بوسترپمپ ميتوان از يك عد د   PLC استفاد ه كرد كه بر اسـاس مقد ار فشار مورد نياز بوسترپمپ تنظيم ميگرد د. د ر صورتيكه فشار سيستم كمتراز فشارلازم باشد فرماني صاد ر ميشود كه موجب افزايـش فركانس اينورتــر ميگرد د . افزايش فركانس برق خروجــي از اينورتر موجب افزايش د ور الكتروپمپ تا حد ي ميگردد كه فشار سيستم را به فشار تنظيم شـد ه برساند و د ر صورتيكه فشار سيستم بالاتر از فشارمورد نظر باشد عكـس اين عمل اتفاق مي افتــد تا هميشه فشار سيستم ثابت بماند .
تغييرات فشار مذكور نامحسوس و د ر حد د هم متر فشار ستون آب است. لذا فشار سيستم دائمــــاً ثابت می باشد . شروع راه اند ازي بوستــرپمپ با چرخــش نرم الكتروپمپ شماره 1 و افزايش تد ريجي دور آن براي تأمين مصرف آب لحظه اي شبكــه مصرف صورت ميگيــــرد. با افزايــــش تد ريجي مصـــرف آب د ور الكتروپمپ مذكور به همان نسبت همزمــــان با افزايش فركانس برق خروجــي از اينورتر افزايـــش مييابد تا بد انجا كه فركانس برق خروجي از اينورتر به فركانس برق شهر برســد. د ر اين زمـــان د ور
الكتروموتور و آبد هي آن د ر فشار مورد نظر به حد اكثر رسيد ه است . از اين لحظه الكتروموتور مذكور با همان د ور با برق شهر كار خواهد نمود و اينورتر د ر مد ار الكتروپمپ شماره 2 قرار ميگيرد و فركانس آن به نرمي از صفر به حد ي افزايـش مي يابــد كه اضافه مصرف آب را نسبت به حد اكثـر آبد هي يك پمپ تأمين نمايد . با افزايش مصرف آب روشن شد ن الكتروپمپ هــاي بوستــرپمپ بــه همين ترتيب تا آخرين پمپ اد امه مي يابد. د ر صورت كاهش مصرف آب ، فركانــس برق خروجي از اينورتر و دور الكتروپمپــــي كه د ر مد ار آن قرار د ارد به تد ريج كاهش مي يابــد تا فركانس اينورتـــر و د ور الكتروپمـپ به صفر برسد. د ر اين لحظه الكتروپمپي كه ابتد ا د ر مد ار اينورتـــر قرار گرفته بود مجدد اً براي مصــرف از مد ار برق شهر جد ا و د ر مدار برق اينورتـــر قرار مي گيــرد تا دور آن توسط اينورتر تنظيـم شود. به مرور با كاهش مصـــرف آب اين الكتروپمــــپ نيـــز متوقــــف و از مـــد ار خـارج ميشــــود و الكتروپمـــپ بعـد ي با برنامه CHANGE OVER، مشابه اين پمپ د ر مد ار اينورتر قرار ميگيرد. د ر صورتيكه كاهش مصرف
به همين منوال اد امه يابد و مصرف آب به صفر برسد ، كليه الكتروپمپ ها متوقف خواهند شد.

د ر بوسترپمپ هاي پيشرفته اعم از د ورثابــت و يا دورمتغير به لحاظ هوشمند بود ن ميتوان از سيستم خبر د هند ه نيز استفاد ه كرد. سيستم خبر د هند ه با نشان داد ن كد هـاي خاص عد د ي يا حروفي و يا هر د و قاد ر است وجود عيب را د ر هر يك از تجهيزات تابلويي ، سنسور فشـار و حتي شبكه مصــرف نشان د هد و همزمان با آن با تحريك يك آژير يا چراغ چشمـــك زن د ر محل مناسب از قبيل اطاق نگهبانــي يا اطاق تأسيسات وجود عيب را خبر د هد. وجود سيستم عيب ياب و خبرد هنــد ه ، شخص تعميــركار را بد ون فـــوت وقت به محـــل عيب هد ايت مينمايد و از بهم ريختن تابلوي برق براي عيب يابــــي جلوگيري ميكند. وجود سيستـــم عيب ياب موجب ميگرد د تا براي تعمير و نگهد اري بوسترپمپ بتوان از افراد با تخصص پائين تر استفاد ه نمود. براي رفع عيب تابلويي كافي است كه با خاموش كرد ن كليد برق مد ار معيــوب، جريان برق آن را قطع و تعميرات لازم را انجام د اد و د ر صورتيكه خرابي مربوط به الكتروپمپ باشد، با اقد امي مشابــــه پس از قطع جريان برق نسبت به تعمير آن اقد ام نمود، بد ون اينكه اختلالي د ر كار نرمال بوستـــرپمپ د ر حال
تعمير پيش بيايد . به عبارتي بوسترپمپ براســـاس برنامه و بد ون د ر نظر گرفتن بخش معيوب بـــه كار خود اد امه ميد هد. نوع د وم سيستم كنترل د ور متغير بد يـن صورت اســـت كه با شروع مصرف ابتد ا یکی از پمپها  روشن میگرد د و با تغییر سرعت پمپ اول فشار آب مصرفــی ثابت نگه د اشته می شود. اگر مصرف آب بیشتر شود پمپ د وم بصورت اتوماتیک روشن می گرد د و بــه همین ترتیب پمپهــــای بعد ی می توانند روشن شوند تا فشـــار مصرفی همیشه ثابت بماند. اگر مصـــرف آب کاهش یابد پمپها بصورت اتوماتیــک و به ترتیب متناسب با کاهش مصرف خاموش می گردند.

اگر مصرف آب کاملا قطع شود سیستم بوستر پمــپ کاملا خاموش شد ه و به حالت آماد ه بکار می رود و با شروع مصـــرف د وبــاره روشــن می گــرد د. د ر مد ار قــد رت اينگونه بوسترپمپ هـــا براي هــر الكتروپمپ يك مد ار قد رت پيش بيني شــد ه است. پمپ اول د اراي مد ار قد رت با بــرق خروجي از اينورترو ساير پمپها د اراي مد ار قد رت با برق شهرمي باشند. این سیستـــم نيز کاملا بصورت بهینه، نرم و بی صد ا کار می نماید و از استهلاک بیــش از حد پمپها جلوگیری کرد ه و باعث صرفــه جویی د ر مصرف انرژی و افزایش عمر تجهیزات می گرد د.

جدول فشار بوستر پمپ آبرسانی ساختمان ها (اتمسفر atm)

جدول فشار بوستر پمپ آبرسانی ساختمان ها

 

جدول آبدهی بوستر پمپ آبرسانی ساختمان ها

جدول آبدهی بوستر پمپ آبرسانی ساختمان ها

کارواش خانگی|قیمت کارواش خانگی و صنعتی|فروش پمپ کارواش

25 May 2016

لیست قیمت انواع کارواش

فروش انواع کارواش خانگی - خودرو - صنعتی (Kärcher, Annovi, Interpump, Pumpak)

با توجه به اینکه در مواقع شستشوی اتومبیل و یا محوطه،بدون استفاده از کارواش (CAR WASH)، آب زیادی هدر رفته , وقت و انرژی زیادی صرف می شود; فشار آب در پمپ کارواش کمک می کند تا شستشوی سریع  و راحتی داشته باشید و از مصرف زیاد آب و انرژی جلوگیری کنید. همچنین، با استفاده از کارواش، شستشوی تمیز و راحت در زمان خیلی کمتر خواهید داشت.

  موارد استفاده کارواش

 • شستشوی اتومبیل و کلیه تاسیسات ساختمانی
 • شستشوی نمای شیشه ای ، سنگی ، سیمانی ، آجری و غیره  با کیفیت و سرعت بالا
 • شستشوی کلیه ماشین آلات صنعتی و ساختمانی
 • شستشوی ایرانیت ، پشت بام ، کف پارکینگ ، پیاده رو و کلیه سطوحی که دچار جرم گرفتگی می باشند.
 • جرم گیریاستخرها بدون آسیب رساندن به بند کشی
 • چربی برداری و شستشوی سطل زباله و محیط

 لیست قیمت کارواش های HYUNDAI

 

مدل  مشخصات فنی متعلقات دستگاه عکس محصول
PW-1310 IM 1300 وات
100 بار
5.7 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
 CARWASH-PW1310
PW-1410 IM 1400 وات
100 بار
5.7 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
 CARWASH-PW1410
HP-1814 IM 1800 وات
140 بار
6 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
 CARWASH-HP-1814
HP-2015 IM 2000 وات
150 بار
6.6 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
 CARWASH-HP2015
HP1415-PW 1400 وات
100 بار
5.5 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
 CARWASH-HP1415
HP1636-PW 1600 وات
130 بار
6 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
 CARWASH-HP-1636
HP1847-PW 1800 وات
140 بار
6.7 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
 CARWASH-HP1847
HP2057-PW 2000 وات
150 بار
6.7 لیتر در دقیقه
5 متر شلنگ
تفنگ و لانس
لانس توربو
مخزن مایع شستشو
اتصالات ورودی آب
فرچه شوینده دوار
شلنگ جمع کن
 CARWASH-HP2057

 - قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 - تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/03/11

 

 لیست قیمت کارواش های ANNOVI ایتالیا

 annovi logo

کارواش ANNOVI (آنوی) ساخت ایتالیا

کارواش های آنوی یکی از بهترین کارواش های موجود در بازار ایران می باشد و دارای طرح های مختلف و متنوع است.

 • کارواش های خانگی
 • کارواش های صنعتی دارای آب گرم کن
 • پمپ کارواش صنعتی 150 بار تا 500 بار  

شرکت آبیاران عاملیت فروش پمپ  کارواش  های تولید شده کارخانجات Annovi می باشد که آماده ارائه هرگونه خدمات به هم میهنان عزیز است . که با یک تماس تلفنی می توانید لیست قمیت پمپ و لیست محصولات را دریافت نمائید .

Download Catalogue

لیست قیمت پمپ های مارک Annovi Reverberi ساخت ایتالیا

 Annovi Reverberi mod

آبدهی

(l/min)

فشار

(bar)

توان

(kW)

نوع

پمپ

نوع

الکتروپمپ

مدل
6.5 110 1.3   تکغاز MOD-117
6.5 120 1.5   تکغاز MOD-143
7 125 1.6   تکغاز MOD-381
7.3 135 1.8 الکتروپمپ کارواش تکغاز MOD-391
7.3 140 2   تکغاز MOD-481
7.5 145 2.1   تکغاز MOD-491
10 160 2.8   تکغاز MOD-590
8.3 130 2.2   تکغاز MOD-610
8 150 3 الکتروپمپ کارواش تکغاز MOD-650
12 200 9   سه فاز MOD-955
9 140 1.95   تکغاز MOD-3550
10 150 1.25 الکتروپمپ کارواش با خروجی آب داغ تکغاز MOD-4550
10 150 3 سه فاز MOD-6650
15 200 5.5 سه فاز MOD-7870
15 250 7.5 سه فاز MOD-888O

 

عکس محصول  آبدهی(l/min)  فشار(bar)  توان(kW)  نوع الکترو پمپ مدل
  6 100 1.3 تکفاز MOD-112
 annovi 116 6 100 1.3 تکفاز MOD-116
  6.2 110 1.4 تکفاز MOD-141
 annovi 142 6.2 110 1.4 تکفاز MOD-142
 annovi 240 6 120 1.5 تکفاز MOD-240
  6 120 1.5 تکفاز MOD-260
  6.2 130 1.7 تکفاز MOD-320
 آنووی 383 6.2 130 1.7 تکفاز MOD-383
 annovi 388 6.2 130 1.7 تکفاز MOD-388
  6.5 130 1.8 تکفاز MOD-430
الکترو پمپ کارواش Annovi 7.8 150 2.5 تکفاز MOD-450
  10 160 3.1 تکفاز MOD-595
 Annovi MOD-610 8.3 130 2.2 تکفاز MOD-610
Annovi MOD 955 12 200 9 سه فاز MOD-955
  9 140 1.95 تکفاز MOD-3550
  10 150 1.25 تکفاز MOD-4550
الکترو پمپ کارواش با خروجی اب داغ Annovi 10 150 3 سه فاز MOD-6650
الکترو پمپ کارواش با خروجی آب داغ Annovi 15 200 5.5 سه فاز MOD-7870
  15 250 7.5 سه فاز MOD-8880

قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 94/07/05

 

  *  تمامی الکتروپمپ های کارواش فوق غیر از مدلMOD-112   چرخ دار می باشند.

  * الکترو پمپ های کارواش مدل 955 دارای پمپ پیستونی تخصصی،انژکتور قابل تنظیم،مانومتر،سیستم فشار قابل تنظیم و فیلتر  آب می باشد.

  *  الکترو پمپ های کارواش سری 8880 ،7870 ،6650 ،4550 ،3550 ،دارای مخزن گازوئیل،پمپ پیستونی مخصوص،انژکتور قابل تنظیم،بویلر 

      فیلتر گازوئیل و آب،ترموستات،سیستم فشارقابل تنظیم و پمپ دنده ای گازوئیل می باشد.

 

 

لیست قیمت الکتروپمپ های پیستونی کوپله فاریک مارک Annovi Reverberi ایتالیا

الکترو پمپ پیستونی کوپله فابریک مارک Annoviالکترو پمپ پیستونی کوپله فابریک مارک Annoviالکترو پمپ پیستونی کوپله فابریک مارک Annoviالکترو پمپ پیستونی کوپله فابریک مارک Annovi الکترو پمپ پیستونی کوپله فابریک مارک Annovi

آبدهی(l/min) فشار (bar) توان (HP) نوع پمپ نوع الکتروپمپ مدل
11 70 2 پمپ تک کارواش با رگولاتور XT11.07-N
11 90 2.5 XT11.09-N
11 110 3 XMT11.11
11 170 5 XM11.17
15 150 5.5 RW 15.15
15 200 7.5 RW 15.20H
15 500 20 SHP15.50
8 100 1.2 الکتروپمپ کارواش تک فاز HPN8.10-TSS-EM
HPN8.10-REG/TSS-EM
120 2.5 HPE8.12A-EM
11 110 3 HXM11.11EM
HXM11.11EM+TSS
سه فاز HXM11.11ET
HXM11.11ET+TSS
15 15 5.5 HRK15.15 ET
HRK15.15 ET+TSS
15 200 7.5 HRK 15.20H ET
HRK 15.20H ET+TSS
HRW 15.20H
HRW 15.20H+TSS
 • الکتروپمپ های با پسوند TTS دارای سیستم قطع کن اتوماتیک (Total Automatic System) کلید قطع و وصل و 5 متر کابل میباشد .
 • کلیه الکتروپمپ ها دارای رگلاتور تنظیم فشار میباشند .

 

 

 

لیست قیمت کارواش های Kärcher

home karcher  حرفه ای صنعتیkarcher

 

مدل  مشخصات فنی عکس محصول
K2.100 کارواش 1300 وات
100 بار
 CARWASH-K2.100
K2.110 کارواش 1300 وات
100 بار
 CARWASH-K2.110
K2.20 کارواش 1400 وات
110 بار
 CARWASH-K2.20
کارواش K2.98 1500 وات
110 بار
 CARWASH-K2.98
K3.500 کارواش 1800 وات
120 بار
 CARWASH-K3.500
K4.600 کارواش 1900 وات
130 بار
 CARWASH-K4.600
K5.600 کارواش 2100 وات
140 بار
 CARWASH-K5.600
K7.91 کارواش 2600 وات
160 بار
 
K7.650 کارواش 3000 وات
160 بار
 CARWASH-K.7650

 

 

لیست قیمت بخارشور Kärcher

 

مدل  مشخصات فنی عکس محصول
بخارشور SC1.020 1500 وات
1 لیتر
 
بخارشور وکیوم دار SV1902 2300 وات
1.2 لیتر
 
موکت شور WD5.200 1400 وات
4 لیتر
 

 

لیست قیمت جاروبرقی های Kärcher

مدل  مشخصات فنی عکس محصول
جاروبرقی WD2.200 1200 وات
12 لیتر
 
جاروبرقی WD3.300 1400 وات
17 لیتر
 
جاروبرقی WD5.200 1600 وات
25 لیتر
 

 - قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

 - تاريخ به روز رسانی قيمت : 93/01/30

 

لیست قیمت کارواش های آب سرد و آب گرم پمپک (PUMPAK)

 

مدل دستگاه ولتاژ قدرت دمای آب ورودی فشار آب خروجی دستگاه مصرف آب در دقیقه تصویر محصول
TQ20 230V~50Hz 2100W 40 c° 130 بار 7.5L Pumpak TQ20
Hurricane 230V~50Hz 2400W 40 c° 145 بار 8 or 15L Pumpak Hurricane
Rio 230V~50Hz 2300W 40 c° 145 بار 7.5L Pumpak Rio
Eagle 230V~50Hz 2800W 40 c° 160 بار 8.5L Pumpak Eagle
NPX4 230V~50Hz 3200W 40 c° 150 بار 11L Pumpak NPX4
Danubio 230V~50Hz 3000W 40 c° 150 بار 11L Pumpak Danubio
Tekna 4 400V~50Hz 5500W 40 c° 230 بار 15L Pumpak Tekna
missouri 230V~50Hz 3000W 40 c° 150 بار 9.5L Pumpak Missouri
victoria 400V~50Hz 5000-8400W 40 c° 180 بار 15L Pumpak Victoria
LKX 400V~50Hz 5500 W 40 c° 150 بار 15L Pumpak LKX
EW-170 bar 230V~50Hz 2100 W 40 c° 170 بار 7.5L Pumpak EW 170
Tekna Hyper T 400V~50Hz 5500W 40 c° 230 بار 15L  -
Vulcano 230V 300W - - 21L  -
Independent 1900 130V 2.5PH - - 8.5L  -
Independent 2300 160V 5.5PH - - 9L  -

  

لیست قیمت کارواش های صنعتی PUMPAK

 PNC 11-11 S کارواش پمپک

مدل پمپ شیر فشار شکن

قدرت

HP-KW

فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
PNC 04/10S VB 135 1 - 0.7 100 4 1450
PNC 06/10S VB 136 1.5 - 1.1 100 6 1450
PNC 11/11S VB 135 3.1 - 2.3 110 11 1450
PNC 13/15S VB 135 5.0 - 3.7 150 13 1450
PKC 13/17S VB 75 5.7 - 4.2 170 13 1450

 MC-15-20-S

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
MC 15/20S VB 75 7.7 5.7 200 15 1450
MKC 15/28S VB 285 10.8 7.9 280 15 1450
MWC 15/20S pulsar 3 5.1 3.8 200 10 950
MWC 15/20S pulsar 3 7.7 5.7 200 15 1450

 GC-30-20-S

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
GC 30/20S VB 280 15.4 11.3 200 30 1450
GC 38/15S VB 280 14.6 10.7 150 38 1450
GKC 17/35S VB 350 15.3 11.2 350 17 1450
GKC 19/40S VB 350 19.5 14.3 400 19 1450
GHC 16/50S VB 53 20.5 15.1 500 16 1450
GWC 30/20S VB 350 10.1 7.4 200 19.7 950
GWC 30/20S VB 280 15.4 11.3 200 30 1450
GWC 50/12S VB 80/150 9.7 7.1 120 19.7 950
GWC 50/12S VB 80/150 14.8 10.9 120 48 1450

 NX-35-300-R

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
NX 35/300R VB 280 26.2 19.2 300 34 1450
NX 75/150R VB 80/150 28.8 21 150 75 1450

 V-130-120-R

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
V 130/120 R VB 200/150 38.5 28.3 120 125 1000
VX-B 130/160 R VB 200/150 51 38 160 124 1000
VX-B 160/130 R VB 200/150 51 38 130 154 1000

 PENTA-C-58-300

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
PENTA-C 58/300 VB 53 44.6 32.8 300 58 1450
PENTA-C 70/200 VB 53 36.4 26.8 200 71 1450
PENTA-C 30/500 VB 53 38.5 28.3 500 30 1450

 

مدل پمپ شیر فشار شکن قدرت فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
GAMMA-IL 103 VB 200/150 27.4 20.2 100 107 600
GAMMA-IL 200 VB 450/200 42 31 80 202 600

 

پمپهای استنلس استیل شیر فشار شکن قدرت حداکثر فشار (بار) آبدهی لیتر rpm
HP KW
MSC 20/20S VB26 Aisi316 10.3 7.5 200 20 1450
GSC 27/20S VB26 Aisi316 13.8 10.2 200 27 1450
GSC 34/20S VB26 Aisi 316 17.4 12.8 200 34 1450
GSC 42/15S VB26 Aisi316 16.1 11.9 150 42 1450

Couple-200-Bar

قیمت پمپ های کوپله کامل پمپاک (شامل شیر فشار شکن، شاسی، شلنگ، تفنگ، لانس و نازل) 

 110 Bar 1 phase 110 Bar 3 phase
150 Bar 170 Bar
200 Bar 280 Bar
350 Bar 500 Bar 16 litre
400 Bar 500 Bar 30 litre

 - قیمت های درج شده بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشند.

تاريخ به روز رسانی قيمت : 92/10/21

 

انواع کفشوی اتوماتیک PUMPAK

Pumpak Comfort XS 75   Pumpak SCL Easy R 45E  Pumpak Compact Free  Pumpak Sprinter  Pumpak Quick 36 eb
 Comfort XS 75  Easy R 55 BT   Free 45  BT  Sprinter  Quick 36 B 

 

مدل دستگاه قدرت عرض شست و شو/عرض تی ظرفیت کاری مخزن آب تمیز مخزن آب کثیف موتور حرکتی دور موتور - فشار برس قدرت موتور فرچه/مکش ابعاد /وزن
Quick 36 B  12 v 360 / 460 mm 1260 m2/h 11 l 12-13 l مکانیکی 18Kg-150 250/250 W 120* 43* 97  cm/71 kg
Quick 36 E  230V/50Hz 360/460 mm 1260 m2/h 11 l 12-13 l مکانیکی 18Kg-130 370/400 W 120* 43* 97  cm/52 kg
Sprinter 230V/50Hz 290  / 320  mm 1015 m2/h 2.8  l 5.6  l مکانیکی 7Kg-1000 200 / 800 W  37* 35* 113  cm/13 kg
 Free 45  B 24  V  450 /800  mm  1800 m2/h  44  l  50 – 60 l  اتوماتیک   21 Kg-150 250/480  W  116*46*98  cm/ 86   kg
 Free 45  E  230V  450 /800  mm  1800 m2/h   44  l   50 – 60 l   مکانیکی   26Kg-150  550/1000W  116*46*98  cm/ 80  kg
Easy R 55 BT 24 V 550 /800  mm 2475  m2/h 67  l 77-95  l اتوماتیک 43.5Kg-150  600 /480  W  132* 61* 102  cm/100  kg
Comfort XS 75 24V  750/900 mm 3750 m2/h 110 l 130-155 l چرخ جلو/600W 50 Kg-150 1000/480 W 146*81*138 cm /168 kg

 تاریخ آخرین به روز رسانی : 1393/02/21

 

 جاروبرقی های صنعتی PUMPAK

 Pumpak Taurus IR  Pumpak Domus IF  Pumpak Zeus IF
 Tarus IR  Domus IR  Zeus If

 

مدل دستگاه ولتاژ تعداد موتور قدرت سیستم خنک کننده مکش عمودی مکش هوا ظرفیت مخزن/خاک/مایع محافظ موتور  سیستم تخلیه طول کابل برق ابعاد/وزن
whisper 55db 220-240 V,50-60 HZ  1 1000 (1250) w  - - - 15 liter - - - -
Zeus If 220-240 V,50-60 HZ  1 x/ silence 2 stage motor  1200 (1400) w   By - pass  21.6 kpa/ 2200  mm H 20  53  l/s  50 l./24 l./ 35 l. Floating valve  Hose Ø 28  mm   10m 62 *51 *85 cm/16.5  kg 
Domus IF 220-240 V,50-60 HZ  2 2000  (2400 )w  - - - 78 liter - - - -
Domus IR 220-240 V,50-60 HZ  2 x/ silence 2 stage motor  2000  (2400 )w  By - pass  22 kpa/ 2240  mm H 20  108  l/s  78 l./ 35 l./ 48 l.  Floating valve   Tilting tank 10  m   62 *51 *99   cm/26  kg
 Tarus IF 220-240 V,50-60 HZ  3 3000  (3600)  w  - - - 77 liter - - - -
 Tarus IR 220-240 V,50-60 HZ  3 x/ silence 2 stage motor  3000  (3600)  w  By - pass  22 kpa/ 2240  mm H 20  162  l/s   78 l./ 35 l./ 48 l. Floating valve   Tilting tank 10  m   62*51*99  cm/27  kg
SMV 77 3-36 220-240 V,50-60 HZ 3 با فیلتر 5 میکرون 3000-3600 W - - - 77 liter - - - -

 
تاریخ آخرین به روز رسانی : 1393/02/21

 

پمپ های کارواش چین

china pump car wash

دورموتور(rpm) میزان آبدهی(l/min) حداکثر فشار خروجی(Bar) توانمصرفی(hp) مدل
3400 12.6 186 6.5 3WZ-1507A
3400 15.3 220 9 3WZ-1509A
توان مصرفی(hp) میزان آبدهی(l/min) (Bar)حداکثر فشار خروجی مدل
1.2 6 105 QL-2100F
1.5 6 135 QL- 3100F
1.2 6 140 APW-HA-70
1.7 6 160 APW-HA-100
1.9 6 165 APW-VE-110
2 6 135 APW-VQB-90P
2.7 6 165 APW-VQB-110P
2 6 135 APW-VQA-90P
2.5 5.8 160 APW-VQA-110P
3.4 7 195 APW-VQA-130P
1.65 5.5 100 YLQ-20S-100
1.78 5.5 100 YLQ-26S-100
2.33 6.67 150

YLQ-16S-150

 

لیست قیمت کارواش مارک INTERPUMP ساخت ایتالیا

 

مدل

توان

(hp)

آبدهی

(لیتر بر دقیقه)

فشار

(Bar)

دور موتور

(rpm)

W 98 3 11 100 1,450
EL 1411 4 11 140 1,450
WS 151 5.5 15 150 1,450
E3B1515 5.8 15 150 1,450
W 163 15 35 160 1,000
WS 201 7.5 15 200 1,450
E3B2515 10 15 250 1,450
W 5015 20 15 500 1,450
H M شیر فشار شکن  - 5/14 200 -

 

لیست قیمت تجهیزات جانبی

حداکثر آبدهی (Lit/rrin) فشار(Bar)   مدل
40 250 لانس 70 سانتی متری MOD.RE70
40 250 لانس 90 سانتی متری MOD.RE90
40 250 لانس 120 سانتی متری MOD.RE120
30 255 تفنگ اتوماتیک GUN-MV2005
30 350 تفنگ اتوماتیک GUN-MV2001
22.3 600 نازل 4 میلی متری MEG 1504
25.1 600 نازل 4.5 میلی متری MEG 15045
27.9 600 نازل 5 میلی متری MEG 1505

 

لیست قیمت انواع کارواش صنعتی

loncin carwash

قدرت HP دور موتور (مقدار فشار (بار کارواش
5/5 1500 LONCIN گیربکس دار بنزینی 100 اینتر ایتالیا
5/5 1500 LONCIN گیربکس دار بنزینی 110 برتونلی ایتالیا


کارواش خانگی -کارواش صنعتی

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
5/5 1500 200 اینتر ایتالیا
3 5/5 1500 200 برتونلی ایتالیا


کارواش خانگی -کارواش صنعتی

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
5/5 1500 200 اینتر ایتالیا

 کارواش خانگی -کارواش صنعتی

 

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
5/5 1500 200 برتونلی ایتالیا

 کارواش خانگی -کارواش صنعتی

 

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
2/2 1500 100 اینتر ایتالیا
1 2/2 1500 100 اینتر ایتالیا

کارواش خانگی

نوع فاز قدرت KW دور (مقدار فشار (بار کارواش
3 2/2 1500 110 برتونلی ایتالیا
2/2 1500 110 برتونلی ایتالیا

 

وارد کننده پمپ بشقابی|قیمت الکتروپمپ بشقابی|پمپ آب خانگی

25 May 2016

فروش پمپ آب خانگی

 

جهت مشاوره و خرید الکتروپمپ با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.

021-77143886(اتصال به 10 خط)

 

الکتروپمپ بشقابی کوراس ترکیه تحت لیسانس فرانکلین

 

پمپ بشقابی  در مصارف پمپ آب خانگی استفاده می شود که به دلیل پروانه پمپ تاکتمی جزو پر مصرف ترین محصولات پمپ خانگی محصوب می شود,این نوع پمپ را معمولا با منبع دیافراگمی و پرشر سوئیچ و درجه پمپ و پنج راهی پمپ نصب می کنند , اما گاهی اوقات مصرف کنندگان پمپ بشقابی می توانند بدون منبع تحت فشار , پمپ آب را نصب نمایند ,که باید با ست کنترل پمپ آب نصب شود , کار کرد ست کنترل پمپ به شکلی می باشد که وقتی شیر آب باز می شود ست کنترل به پمپ آب دستور می دهد و پمپ شروع به کارکردن می کند,در گروه پمپ آب خانگی اصطحلاک پمپ یکی از اصلی ترین ملاک محصوب می شود که با قرار دادن منبع دیافراگمی پمپ آب این مسئله تقریبا حل شدنی است , پمپ بشقابی معمولا به صورت پروانه برنج و استیل و باکالیت تولید می شود و سیم پیچی این نوع پمپ از نوع مس و آلومینیوم در این صنعت دبه فروش می رسد,اما خرید پمپ بشقابی بی صدا و خوب دارای پروانه برنج و سیم پیچ مس و شفت استینلس استیل می باشد,اما در مناطقی که آب شور دارند معمولا از پمپ آب با پروانه استیل استفاده می کنند,پمپ بشقابی به دلیل آبدهی بالا و خوب برای دو و یا سه طبقه 80 تا 100 متری استفاده میکنند در صنعت پمپ ایران پمپ آب خانگی , به صورت پمپ خانگی ایتالیایی و پمپ خانگی چینی و پمپ خانگی ایرانی واردات و تولید می شود و به فروش می رسد.پمپ آب بی صدا

 

تفاوت پمپ آب خانگی بشقابی با پمپ دوپروانه چیست؟

اکثر مراجعه کنندگان پمپ آب خانگی که مصرف کننده هستند این سوال برایشان پیش می آید که پمپ بشقابی با پمپ دو پروانه چه تفاوتی دارد . از لحاظ دید ظاهری تقریبا فرقی نمی کنند اما نکته که از نظر ساختار داخلی پمپ قابل بحث است این است که پمپ بشقابی شامل یک عدد پروانه پمپ می باشد اما در پمپ دوپروانه دو عدد پروانه در کنار هم قرار دارد , و به دلیل داشتن دو عدد پروانه کنار یکدیگر , آبدهی بالایی دارند .
 

اجزای تشکیل دهنده پمپ بشقابی:

رتور پمپ.پروانه پمپ.پروانه خنک کنندگی سیم پیچی پمپ. دفیوزر پمپ .کاسه پروانه
 
 
قدرت:1 اسب
حداکثر ارتفاع:35 متر
حداکثرآبدهی:90 لیتر بر دقیقه
خروجی و ورودی:1"*1"
 

قیمت پمپ آب بشقابی 

قیمت عمده
 

ست کنترل پمپ آب

پرشر سوئیچ پمپ کینگ ترکیه 1 سال گارانتی
 

انواع برند های الکتروپمپ آب بشقابی:

 • پمپ بشقابی پنتاکس ایتالیا , پمپ بشقابی پدرولو ایتالیا , پمپ بشقابی اسپرونی ایتالیا , پمپ بشقابی سایر ایتالیا , پمپ بشقابی  دیانا چین , پمپ بشقابی ایکار چین , پمپ بشقابی وایکانت چین , پمپ بشقابی ویکتوری چین , پمپ بشقابی مارکیوس چین , پمپ بشقابی جیانمینگ چین , پمپ خانگی ریچ

← Earlier posts