اقدام پژوهی صد ها نمونه آماده برای معلم ابتدایی و متوسطه اول و دوم

اقدام پژوهی یک فعالیت علمی- پژوهشی در محیط کاری است که در آن فرد یا افراد با روشی علمی برای تبدیل وضع موجود (وضع نامطلوب) به وضع مطلوب (طی فرایند علمی) فعالیت می کنند.

دانلود نمونه اقدام پژوهی معلم ابتدایی

يک مثال براي اقدام‌پژوهي

معلمي در کلاس خود متوجه مي شود كه اكثر دانش‌آموزان در رسم‌هاي هندسي مسأله دارند و اين مانع دستيابي به اهداف آموزشي درس هندسه است. از اين‌رو اين موضوع براي وي يک مسأله است و در ذهنش اين سوال ايجاد مي‌شود که «چگونه مي‌توانم ترسيم‌هاي هندسي دانش‌آموزان را بهبود بخشم؟»

حال چنان‌چه معلم گرامي اين مسأله را مورد بررسي قرار دهد و زواياي آن را به خوبي توصيف و تشخيص دهد و عوامل مؤثر در ترسيم‌هاي هندسي دانش‌آموزان را شناسايي کند و بدنبال يک راه حل (يا راه حل‌هاي) مناسب باشد و بهترين راه حل را اجرا نمايد و سپس ميزان تاثيرگذاري راه حل اجرا شده را مورد ارزيابي قرار دهد، در صورت اعتبار داشتن راه حل‌هاي به کار رفته، چنان‌چه نتيجه اين اقدام خود را (با رعايت اصول گزارش نويسي) ارائه نمايد تا ديگران نيز بتوانند از آن استفاده کنند، اين نوع از تحقيق «پژوهش در عمل» ناميده مي‌شود.

ارزيابي ميزان تاثيرگذاري راه حل اجرا شده

اين مرحله به گردآوري شواهد 2 مشهور است.

مثالي از شواهد 2

كار عملي

منظور از اعتباريابي در تحقيقات عملي مثل تحقيقات دانشگاهي نيست.

در تحقيقات عملي اعتبار معنا و مفهوم ديگري دارد.

موارد زير تعيين‌كننده ميزان اعتبار و اطمينان به اقدام‌پژوهي انجام شده است:

الف)‌ چه افرادي «اصل اقدام انجام شده» را تاييد مي‌كنند:

معلم پژوهنده مي‌بايست اظهارنظر فرد يا افرادي كه از نزديك شاهد اقدام و اجراي آن بوده‌اند را به صورت مكتوب يا تصويري (عكس و فيلم) اخذ نمايد. هر قدر اطلاعات ارائه شده بيش‌تر باشد، ضريب اطمينان به اقدام و اجراي آن افزايش خواهد يافت.

ب)‌ چه افرادي يا منابعي «راه‌حل» شما را تاييد مي‌كنند:

در اين قسمت هم افراد باتجربه مي‌توانند در مورد راه‌حل اظهارنظر كنند و هم معلم پژوهنده مي‌تواند به استناد منابع معتبر راه‌حل خود را با اشاره به منبع مورد استفاده اعتباريابي كند.

ج)‌ چه افرادي «نحوه‌ اجراي راه‌حل» را تاييد مي‌كنند:

اين مرحله بر خلاف مرحله قبل فقط خود راه‌حل را مورد تاييد يا رد قرار نمي‌دهد بلكه به «نحوه اجراي» آن نيز كار دارد. به عبارت بهتر بايد گفت كه چه بسا راه‌حل‌‌هاي خوبي كه بد اجرا مي‌شوند يعني فقط خود راه‌حل ملاك نيست، بلكه نحوه اجراي آن هم مهم است.

د) چه افرادي «نتايج» به‌دست آمده را تأييد مي‌كنند.

‌همگاني كردن پژوهش بهترين راه اعتبارگذاري آن است. بدين معني كه ساير مردم (به‌ويژه همكاران) را در جريان پژوهش قرار داده و نظرات آنها را از ديد يك فرد خارج از اقدام جويا شويم و برداشت‌هاي خود را (نسبت به مسأله) بسنجيم.

هر چند نتايجي که از طريق پژوهش در عمل بدست مي‌آيد در همه موارد براي حل موضوعات مشابه، يکسان نبوده و قابل تعميم نيست. اما حداقل اين پيام را دارد که چنان چه ساير معلمان با موضوعي که شما گزارش مي‌کنيد، مواجه شدند بتوانند تجربيات و اقدامات شما را مدنظر داشته و حداقل بخش‌هايي از آن را مورد استفاده قرار دهند.

در اين قسمت معلم پژوهنده مي‌بايست نتيجه و پيام اقدام خود را توضيح دهد و مشخص كند كه از اقدام خود چه نتيجه‌اي گرفته است و در صورت امكان نتيجه اقدام خود را با نتايج تحقيقات، مقاله‌ها و اقدامات ساير معلمان مورد مقايسه قرار دهد.

به طورخلاصه در اين مرحله اگر از شما سوال شود كه از اقدام خود چه نتيجه‌اي گرفتيد چه پاسخي خواهيد داشت. پاسخ اين سوال را در اين قسمت توضيح دهيد.

اگر پيشنهاد و توصيه‌اي براي ساير افرادي که ممکن است با موضوع مشابه شما مواجه شوند، داشته باشيد، آن را در اين قسمت ذكر كنيد.

نوشتن گزارش اقدام‌پژوهي

بايد توجه داشت که الگوي گزارش نويسي در اين نوع از پژوهش بسيار ساده است. به طوري که بجز مراحل 9 گانه ذکر شده چند صفحه نيز قبل از مراحل مذکور و چند صفحه نيز بعد از نتيجه گيري به مراحل فوق اضافه مي‌شود که با اين تدابير بتوان گزارش منسجم و قابل قبولي را به علاقمندان به اين نوع از تحقيق ارائه داد.

هر اقدام پژوهی شامل اجزای کاری زیر می باشد

1_ اشاره کلی به موضوع تحقیق
2_ نحوه برخورد با مساله
3_ انگیزه پژوهش
4_ اهداف تحقیق
5_ توصیف وضع موجود
6_ ضرورت تحقیق
7_ شواهد 1
8_ جمع آوری اطلاعات
9_ ارائه راه حل
10_ اعتبار بخشی راه حل
11_ اجرای راه حل
12_ ارزیابی یا نتیجه گیری
13_ شواهد 2
14_ پیشنهادها
۱۵_منابع

موضوع اقدام پژوهی : چگونه می توان با آموزش مهارت هاو روشهای زندگی سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود

پژوهش حاضر مربوط به این است كه چگونه مي توان با آموزش مهارت ها و روشهاي زندگي سلامت روحی و رواني دانش آموزان را تقويت نمود. جامعه آماري تعداد 15 نفر از دانش آموزان دختر هنرستان حرفه ای حاج قاسم عاشوری است كه در سال تحصيلي 92-91 مشغول به تحصيل بودند. پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين منبع كنترل دروني و بيروني دانش آموزان پرسشنامه منبع كنترل (لونسون) و پرسشنامه مورد استفاده براي تعيين ميزان سلامت روان پرسشنامه سلامت عمومي كلدبرگ بود كه ابتدا دو پرسشنامه قبل از اجراي كلاس مهارت هاي زندگي در اختيار دانش آموزان قرار گرفت و پس از بررسي نتايج اين پرسشنامه ها به مدت 4 هفته در هر هفته 2 جلسه مجموعاً 8 جلسه در ماه براي دانش آموزان كلاس مهارت هاي زندگي برگزار گرديد و پس از پايان كلاسها مجدداً آزمون سلامت عمومي كلدبرگ از دانش آموزان انجام گرفت. نتايج حاصل از بررسي هاي پس آزمون و پيش آزمون نشان دهنده تاثير مثبت آموزش مهارت هاي زندگي بر تقويت سلامت روان دانش آموزان بود از نتايج پژوهش مي توان در جهت تقويت سلامت روان دانش آموزان در سنين نوجواني و جواني در مدارس استفاده نمود و آن را در جامعه نهادينه نمود.

موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی  را به رعایت انضباط در کلاس ترغیب کن

هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد یا هدف گردان است. دانش آموزان، عملی را بی هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند با آن عمل خود نیاز یا نیازهایی را ارضا کنند. بنابراین، باید هدف ها و نیازهای ایشان را شناخت و جدی گرفت. مثلاً اگر رفتار نامطلوبی از دانش آموزی سر بزند نباید تنها جلب توجه را علت آن رفتار بدانیم کاربرد اصول و تدابیری می تواند به ما کمک کند که از رخ دادن مشکلات رفتاری جلوگیری کنیم یا آن ها را به حداقل برسانیم. از جمله:

از روز اول آغاز کلاس، مدیریت کامل را اعمال کنیم.  باید روز اول به گروه تازه دانش آموزان خود بگوییم که مقررات ما در اداره کلاس کدام اند و از ایشان چه انتظارهایی داریم.

محیط کلاس را از هر لحاظ حتی فضا و تجهیزات، سالم گردانیم. باید مطمئن باشیم که دانش آموزان ما در کلاس راحت اند.و در مدرسه احساس آرامش می کنند.

فعالیت های یادگیری را طوری طراحی کنیم که برای همۀ دانش آموزان، معنادار باشند؛ و با رغبت ها و توانایی های ایشان سازگار باشند. برای این منظور ناگزیریم اصول رشد و تکامل، خصایص رشدی هر سن، محتوای درسی خاص هر کلاس و هر مقطع، و رغبت های ویژه دانش آموزان خود را دقیقاً بدانیم.

برای همۀ دانش آموزان فرصت هایی فراهم آوریم که موفقیت را تجربه کنند.به تجربه دیده ایم که برخی از دانش آموزان به زودی نشان می دهند که پیشرفت درسی دارند در صورتی که برخی دیگر دیرتر خود را آشکار می کنند. با بعضی از دانش آموزان در دروس علمی و برخی در دروس اجتماعی پیشرفت نشان می دهند. در هر صورت، معلم باید تدابیر و راهبردهایی به کار ببرد که همۀ دانش آموزان، به شکلی، موفقیت را تجربه کنند.

 

موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم

     عنوان اقدام پژوهي حاضر اين است که ، چگونه توانستم ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان پايه اول را به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن افزايش دهم؟ و هدف اصلي آن نيز افزايش ميزان علاقه مندي دانش‌آموزان ياد شده به درس قرآن و فعاليت هاي مربوط به آن مي باشد. اما نکته اي که اشاره به آن خالي از لطف نمي باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهي حاضر، تکراري به نظر مي رسد ، اما بايد اذعان نمود که گاهي از اوقات ، تکرار نه تنها زيبا و ضروري ست ، که بسيار حياتي نيز مي باشد ! از آن جمله مي توان به تکرار شب و روز، تکرار نمازهاي پنج گانه در هر روز وغیره اشاره نمود. علاوه بر اين ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مباني دين اسلام، به ويژه قرآن کريم ، آن هم در پايه اول دبستان ، همواره نيازمند تکرار است. زيرا عامل « تکرار » در فرايند تدريس ، امري اجتناب ناپذير مي باشد. بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دانش‌آموزان پایه اول دبستان ……… به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانش‌آموزان در یادگیری دیگر دروس( قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ) را نیز امکان پذیر می ساخت.

واژگان کلیدی :

دانش آموزان – پایه اول- قرآن – علاقه مندی

موضوع اقدام پژوهی : چگونه توانستم درس ریاضی پایه دوم ابتدایی را برای دانش آموزانم شیرین وجذاب کنم

چکیده

همه ی معلمان و همکاران من که پایه دوم را تدریس می کنند،  اذعان می کنند كه در درس ریاضی مبحث ساعت ،محور، اعدادزوج وفرد و.... براي دانش آموزان ونحوه ي آموزش اين كاربراي آنها بحثي بسيارمهم است .همه ي همكاراني كه دراين پايه تدريس داشته اندمعتقدبودندكه اين مباحث تاسالهاي بعدي نيزبدرددانش آموزان مي خورندوبرخي تجربه هاي عملي مفيدي داشتند.نظرات آنها رايادداشت نمودم سپس به مطالعه چندكتاب واستفاده ازمطالب يكي دو سايت آموزشي اينترنتي پرداختم.ازبچه ها نيزنظرسنجي كردم كه تدريس درمحيط كلاس بهتراست يا حياط مدرسه سپس با مديرمدرسه هماهنگي كردم كه كدام زنگ ورزش ندارند .تا تدريس رادرحياط انجام دهم.

توصيه‌هاي پاياني

üاقدام‌پژوهي ما را به بهبود امور از طريق فرآيندي چرخشي و روش علمي فرا مي‌خواند.

üتغيير فوري همه‌ي امور امكان‌پذير نيست.

üاقدام‌پژوهي به ايجاد تغيير در حد يك گام كوچك و در يك زمان خاص توصيه مي‌كند.

üآشنايي و رعايت ملاحظات اخلاقي، لازمه‌ي انجام اقدام‌پژوهي است.

الگوي معمول براي تنظيم گزارش اقدام‌پژوهي

- صفحه روي جلد

- صفحه بسم‌الله الرحمن الرحيم

- صفحه سپاس و تقدير

- صفحه چكيده

- صفحه فهرست مطالب

بايد توجه داشت که الگوي گزارش نويسي در اين نوع از پژوهش بسيار ساده است. به طوري که بجز مراحل 9 گانه ذکر شده چند صفحه نيز قبل از مراحل مذکور و چند صفحه نيز بعد از نتيجه گيري به مراحل فوق اضافه مي‌شود که با اين تدابير بتوان گزارش منسجم و قابل قبولي را به علاقمندان به اين نوع از تحقيق ارائه داد.

10 Jan 2020